Nuo birželio 1 d. įsigaliojo Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių pakeitimas

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, jog nuo 2024 m. birželio 1 d. įsigaliojo Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių pakeitimas, pagal kurį paraiškoje leidimui kirsti mišką gauti galės būti nurodoma tik viena biržė, o jos brėžinys turės būti skaitmeninis.

Nuo š. m. birželio 1 d. apmatuotų biržių brėžiniai gali būti braižomi tik elektroninėmis priemonėmis. Paraiškoje leidimui gauti turi būti pateikiami skaitmeniniai plotiniai vektoriniai biržių brėžiniai. Juose turi būti nurodomos biržės posūkio taškų koordinatės ir posūkio taškų sujungimo eiliškumas.

Pagal 2024-06-01 įsigaliojusią tvarką, paraiškas, pateiktas su neskaitmeniniais biržių brėžiniais, Valstybinės miškų tarnybos specialistai turės grąžinti.

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus funkcijas Albertas Kasperavičius sako, jog „šis pakeitimas užtikrins, kad leidimai kirsti mišką nebūtų išduoti tose vietovėse, kur kirtimai negalimi. Žmogaus dalyvavimas leidimų kirsti išdavimo procese sumažės iki minimumo, procesas bus skaidresnis, sumažės žmogiškosios klaidos tikimybė“.

Iki šiol vienoje paraiškoje gauti leidimą kirsti ar pranešime apie ketinimą kirsti mišką galėjo būti nurodytos kelios biržės.

Apie numatomą pasikeitimą Valstybinė miškų tarnyba informavo dar 2023 metų pabaigoje. Buvo planuojama, kad pasikeitimas įsigalios nuo 2024 m. pradžios. Tačiau terminas buvo atidėtas, siekiant suteikti fiziniams asmenims ir verslo subjektams daugiau laiko prisitaikyti prie numatytų pakeitimų.

Galiojanti Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių redakcija yra čia: Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės.

Susidūrus su sunkumais teikiant prašymus leidimams gauti, Jus visada pakonsultuos Valstybinės miškų tarnybos specialistai tel. +370 670 06211 arba el. paštu klausimai.mups@amvmt.lt.

Valstybinės miškų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija