Nustatytas laukų tręšimo srutomis terminas

Informuojame, kad LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-174/D1-225 nustatytas laukų tręšimo mėšlu ir (ar) srutomis terminas 2017 metams – mėšlas ir (ar) srutos 2017 metais gali būti skleidžiami nuo kovo 15 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d. (įskaitytinai). ĮSAKYMAS