Pagalba dirbantiems kaime – kreditų garantijos ir palūkanų kompensavimas

Prasidėjus rudens darbams, žemdirbiams ir kaimo verslininkams reikalingos nemažos apyvartinės lėšos, skirtos trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  ateina į pagalbą tiems, kurie skolinasi iš finansų įstaigų.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bankams, kredito unijoms ar lizingo bendrovėms teikia garantijas už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Finansų įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. kliento negrąžinto kredito sumos grąžinimas, lizingo atveju – iki 60 proc. neatgautos lizingu finansuojamo turto kainos sumokėjimas.

Svari pagalba besiskolinantiems žemdirbiams ar kaimo verslininkams – dalinis palūkanų kompensavimas už imamus kreditus, kredito linijas ar lizingo paslaugas. Palūkanos kompensuojamos tiek už investicinius kreditus, tiek ir už kreditus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.

Palūkanos kompensuojamos:

  • už ilgalaikius, investicinius kreditus ar naudojantis lizingo paslauga, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, kompensavimo terminas – 3 metai. Nekompensuojama, jei projekto įgyvendinimui skirta ES parama, bei įsigyjantiems žemę.
  • už trumpalaikius kreditus ar kredito linijas, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, kompensavimo terminas – 2 metai. Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per bet kurį 3 metų laikotarpį negali viršyti 20 tūkst. Eur. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais ir imantiems kreditus produkcijai iš savo kooperatyvo narių supirkti, nereikšmingos de minimis pagalbos suma – 200 tūkst. Eur.

Norintys gauti palūkanų kompensacijas, Žemės ūkio paskolų garantijų fondui kartu su paraiška garantijai gauti turi pateikti ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo, kurio formą galima rasti svetainėje internete www.garfondas.lt Jokių kitų papildomų dokumentų (pvz. sąskaitų, duomenų iš kredito įstaigos) ūkio subjektui nereikia pateikti visą palūkanų kompensavimo laikotarpį.

„Šiais metais jau kompensuota 316 tūkst. Eur finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, jomis pasinaudojo dagiau nei 100 kreditų su garantija gavėjų“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l.e. direktorės pareigas Romalda Globienė. „Tai didelė parama besiskolinantiems su garantija bei efektyvus būdas prisidėti prie žemdirbio ar kaimo verslininko gerovės. Siekiame, kad palūkanų kompensacijomis pasinaudotų kuo daugiau ūkio subjektų, kuriems ši valstybės pagalba labai aktuali.“

Kilus klausimams ar esant neaiškumams, skambinkite tel. 8 5 2608406 ar rašykite info@garfondas.lt