Pagerbti šauniausi Telšių rajono ūkininkai

Spalio 15 d. Telšių Žemaitės dramos teatre vyko Telšių rajono ūkininkų sąjungos organizuota šventė  – „Metų ūkis 2020“.

„Šiais metais rajone organizuotas konkursas „Metų ūkis“ jau 26-asis, kurio tikslas – išrinkti geriausius šių metų ūkius bei paskatinti kitus ūkininkus imtis pažangaus ūkininkavimo, siekti efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros. Konkursas suteikia galimybę artimiau susipažinti su žmonėmis, kurie yra arčiausiai žemės, daugiau išgirsti apie jų rūpesčius ir džiaugsmus, o įvertinus jų pasiektus rezultatus bei patirtį – pasimokyti. Ūkininkų pasiekimus vertino komisija, kurioje dalyvavo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazys Lečkauskas, kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga,  Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Telšių rajone Edita Šerlinskienė,  Telšių r. savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuro vadovė Rima Skiotienė. Komisijai tikrai nebuvo lengva išrinkti geriausius ūkius, nes mūsų rajono ūkininkai puikiai tvarkosi, sėkmingai dirba, dalyvauja įvairiose Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse, turime ir sėkmingų ekologinio ūkininkavimo pavyzdžių bei taikančių inovacijas. Yra nemažai pavyzdžių, kai iš patyrusių ūkininkų nelengvą žemdirbio darbą perima jų vaikai“, – pasakoja viena iš ūkių vertinimo komisijos narių ir šventės organizatorių – Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė.

Ūkininkų pagerbimo šventę atidarė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kunigas doc. dr. Saulius Stumbra ir Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

„Nors ūkininko darbas yra sunkus, tačiau garbingas ir reikšmingas, nes ūkininkai yra maisto augintojai ir gamintojai. Žemaitijos krašto ūkininkai džiugina savo ūkiuose diegiamomis naujovėmis, čia puikių pasiekimų yra pieno ir mėsinės gyvulininkystės sektoriuose. Ir visa tai – dėka darbščių ir sumanių žmonių, kurie puošia savo kraštą ir visą Lietuvą savo darbais“, – sveikindamas šventės dalyvius kalbėjo LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis ir apdovanojo padėkomis Telšių rajono ūkininkus: Lauryną Sidabrą, Vytautą Ivancevičių, Akvilę Rusienę,  Aušrą Griciuvienę.

S.Dimaitis taip pat padėkojo Telšių rajono merui Kęstučiui Gusarovui už rūpestį ir pagalbą ūkininkams, o sveikindamas Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkę Zitą Dargienę linkėjo ištvermės ir kuo didesnio būrio ūkininkų, kurie aktyviai įsilietų į organizacijos veiklą.

„Šventė – tai puiki galimybė pagerbti tuos žmones,  kurie dirba. Telšiškiai – darbštūs, stiprūs ir verslūs ūkininkai, perėmę tradicijas iš savo tėvų, bočių ir sėkmingai vystantys verslą. Tam, kuris tik žiūri iš šono ir kritikuoja, kiekvienas darbas atrodo paprastas. Žinau, kiek daug  Jūs dirbate, kiek „kainuoja“ diena, kai keliesi žiūrėdamas, ar lyja, ar saulė kepina. Kai dedi pastangas dirbti moderniai ir efektyviai. Jūs – kaimo ateitis. Mūsų kraštas kalvotas, tačiau rezultatai yra geri ir puikūs, nes žemę čia dirba išmintingi žmonės. Noriu palinkėti, kad nelaimės ir koronavirusas aplenktų, kad kiekviename ūkyje ir šeimoje būtų daugiau supratimo ir džiaugsmo. Kad ūkininkų nemažėtų, kad visiems sektųsi ūkininkauti, kad ūkiai klestėtų, mokesčiai nespaustų, derliai geri būtų, kad išmoktume parduoti, ką užauginame, o jau tada bus visiems gerai ir klestės Lietuva“, – kalbėjo Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė ir į sceną pakvietė Telšių rajono ūkininkų sąjungos naujai išrinktus tarybos narius: Dainių Dargį, Vilmą Blažienę, Andrių Cicėną, Vladą Termeną, Martyną Užkurą, Rimantą Šerlinską, Tadą Geiduką, Gintą Paleką, Arūną Usį bei revizorių Sigitą Pudžiuvelį ir aktyviausią sąjungos narį Antaną Mažeiką.

Zita Dargienė visiems tarybos nariams įteikė Ūkininkų taisyklių medalius ir dėkojo už bendrą darbą.

Tada į sceną buvo pakviesti visi konkurso „Metų ūkis 2020“ dalyviai:

  • Laurynas Sidabras – Nevarėnų sen. ūkininkaujantis dar tik 5 metus, turintis nuosavos žemės 35 ha ir nuomojamos –  39 ha.  Laurynas laiko 160 mėsinių galvijų.
  • Virginija ir Remigijus Gailiai – Gadūnavo sen. Ūkininkaujantys jau 20 metų. Ūkininkai valdo 260 ha. Ūkis išskirtinis, nes yra ekologinis – biodinaminis. Ūkyje auginami 36  mėsiniai galvijai,  86 ha plotą užima sodai ir 3 ha daržininkystė, augina rabarbarus.
  • Monika ir Gedas Lukoševičiai – Gadūnavo sen. ūkininkaujantys 12 metų, valdantys nuosavos žemės 70 ha ir nuomojantys dar 110 ha. Ūkis yra mišrus, auginamos 45 pieninės karvės.
  • Rasa ir Artūras Savickiai – Degaičių sen. ūkininkaujantys 12 metų, valdantys nuosavos žemės 250 ha ir dar nuomojantys 50 ha. Ūkis ekologinis. Čia laikoma 80 pieninių karvių ir 130 prieauglio.
  • Jurgita ir Tomas Vitkevičiai – Luokės sen. Ūkininkaujantys jau 9 metus, turintys 100 ha, ir nuomojantys dar 26 ha žemės. Ūkis ekologinis. Laikomos 43 pieninės karvės ir 33 prieaugliai.
  • Vytautas Ivancevičius – Varnių sen. ūkininkaujantis 11 metų ūkininkas valdo 70 ha buosavos ir nuomojantis dar 180 ha žemės. Vytauto ūkis mišrus. Čia laikoma 116 mėsinių galvijų.
  • Johan Olof Magnus Svensson – Viešvienų sen. Ūkininkaujantis jau daugiau kaip 10 metų. Ūkininkas turi 26 ha nuosavos žemės ir dar nuomojasi 252 Ūkyje laikoma 120 pieninių karvių ir 145 prieauglio.
  • Aušra ir Gintas Griciai – Žarėnų sen. ūkininkauja dar tik 2 metus. Ūkininkai turi 25 ha nuosavos žemės ir 5 ha nuomoja. Ūkyje 35 pieninės karvės ir 10 prieauglio.
  • Liucija ir Antanas Lydžiai – Ryškėnų sen. Ūkininkaujantys 5 metus. Ūkininkai turi 15 ha žemės. Ūkyje auginami 200 paukščių ir 12 avių.

Visiems konkurso dalyviams Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas ir Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė įteikė padėkos raštus.

Šventės kulminacija – paskelbti 3 geriausi iš geriausių ūkininkų – konkurso „Metų ūkis 2020“  nugalėtojai:

I-oji vieta atiteko Virginijai ir Remigijui Gailiams

II-oji – Monikai ir Gedui Lukoševičiams

ir paskelbti net 2 III-iosios vietos laimėtojai – Rasos ir Artūro Savickių ir Jurgitos ir Tomo Vitkevičių ūkiai.

Garsiais plojimais buvo pasveikinti nugalėtojai ir apdovanoti šventės rėmėjų dovanomis, o visiems susirinkusiems gerą nuotaiką dovanojo grupė „Ketava“.

Renginį rėmė: Telšių rajono savivaldybė, Generalinis šventės rėmėjas kredito unijos „Germanto lobis” , Vila „Dubgiris“, Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras RVAC, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, SV technika, AB Žemaitijos pienas, UAB Medicinos bankas, Žaliasis raistas, UAB Moki veži, UAB Agro gilė, UAB Litgenas, UAB Utenos mėsa, BTA draudimas, VšĮ Pieno tyrimai.