Pakeista Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankų išdavimo tvarka

Nuo 2018 metų sausio 1 d. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankus pagal Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą savivaldybių administracijoms išduos valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC). Vietoj dviejų Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų bus išduodamas tik mažojo formato pažymėjimas.

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” šių blankų spausdinimo ir platinimo organizavimo funkcija iš Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) perduodama ŽŪIKVC. Pagal naujai patvirtintą tvarką pažymėjimo blankai savivaldybių administracijoms bus išduodami tik vienu, 7×10 cm dydžio, egzemplioriumi.
2018 m. planuojama ŽŪIKVC perduoti ir Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimų, Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų, Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talonų, Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimų blankų spausdinimo ir platinimo organizavimo funkciją.

ŪKININKO ŪKIO ĮREGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro informacija