Naujienos

Pakeistos ekologinio žemės ūkio taisyklės

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 1 d. Žemės ūkio ministras pakeitė Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas 2000 m. gruodžio 28 d.

ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 „DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO