Palaikykime protesto akciją – išsaugokime kaimą ir žemės ūkį!

2018 m. spalio 18 d., Briuselyje vyksiančio Europos Vadovų Tarybos pasitarimo metu, Lietuvos žemės ūkio rūmai inicijuoja protesto akciją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m.

Jau šiandien privalome rūpintis ilgamete perspektyva ir kovoti dėl sąžiningų sąlygų Lietuvos žemdirbiams – didesnio skiriamo biudžeto bei tiesioginių išmokų.

Prie Lietuvos žemės ūkio rūmų protesto akcijos jungiasi ir kitos Vidurio Europos šalių ŽŪR ir žemdirbių savivaldos organizacijos.

Kviečiame visus žemdirbius ir jiems prijaučiančius šalies gyventojus, palaikyti ir paremti protesto  akciją bei prisidėti prie Lietuvos žemės ūkio ir kaimo išsaugojimo.

Būsime dėkingi, jei palaikysite protesto akciją ir prisidėsite finansiškai.

Protesto akcijai palaikyti skirtas lėšas galite pervesti į sąskaitą Luminor banke, sąskaitos Nr.  LT 19 4010 0425 0237 2866

Protesto akcijai organizuoti reikalingos lėšos: kelionės į Briuselį ir atgal organizavimui, ES viešinimo kampanijai, protesto akcijos plakatų gamybai.

Po protesto akcijos bus pateikta finansinė ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą ŽŪR Tarybai, kuri bus skelbiama viešai visiems šalies gyventojams.

Iš anksto dėkojame už Jūsų solidarumą ir palaikymą!

*****

PROTESTO  AKCIJŲ PAGALBA IŠKOVOTI REZULTATAI 2014 – 2020 M. LAIKOTARPIUI

Kai 2013 m. Lietuvai buvo siūloma vidutinė išmoka 144 Eur, ŽŪR organizavo 4 protesto akcijas, kurių dėka buvo pasiekta, kad augančia tvarka iki 2019 m. vidutinė išmoka sieks 181 Eur.

 Tiesioginės išmokos 2014 – 2020 m.

KODĖL turime rūpintis žemės ūkio ateitimi ir kaimo plėtra šiandien?

Lietuvai naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu tiesioginėms išmokoms numatoma skirti 3,344 mlrd. Eur (2018 m. kainomis) arba 5,8 proc. daugiau nei 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau Kaimo plėtros programai numatoma skirti tik 1,214 mlrd. Eur t. y. 26,2 proc. mažiau (BEVEIK TREČDALIU!) negu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Taigi naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu Lietuvai tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai iš viso numatoma skirti apie 4,558 mlrd. Eur t.y.  apie 5,2 proc. mažiau, nei 2014–2020 m. laikotarpiu.

Siūloma konvergencijos FORMULĖ: valstybėms narėms, kurių TI už 1 ŽŪN ha yra mažesnės nei 90 proc. ES-27 vidurkio, iki 2027 m. perpus (1/2) sumažės atotrūkis tarp jų dabartinio lygio ir 90 proc. vidutinio TI dydžio ES.

Tokią konvergenciją finansuos visos VN.

Taikoma „Brexit taisyklė“ – 3,89 % TI vokų mažinimas valstybėms narėms. Taikant šį sumažinimą Lietuvos TI dydis 2020 m. sieks tik 174 Eur/ha.

Pagal 2014-2020 m. numatytą 2020 m. finansinį TI voką padidėjimas turėjo siekti 181 EUR/ha ribą (apie 68 proc. ES-28 vidurkio).

ES tiesioginių išmokų vidurkis – apie 266 Eur. Pusė šalių yra žemiau šio vidurkio. Lietuva yra trečia nuo galo – po Estijos ir Latvijos, o Belgija, Olandija, Graikija – viršūnėje.

Tiesioginių išmokų vidurkis ES – 266 Eur

Nuotraukoje: ŽŪR organizuotos protesto akcijos Briuselyje akimirka, 2013-02-06

*****

Jei turite klausimų, pastebėjimų ar siūlymų, maloniai laukiame.

Kontaktinis asmuo: Sonata Kisielienė

el. p. s. kisieliene@zur.lt

tel. +370 686 616 49