Palūkanų kompensacija sieks 100 proc., kompensacijos bus išmokamos kas mėnesį

Pagal Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamas priemones palūkanos už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti bus kompensuojamos 100 proc., o palūkanų kompensacijos ūkio subjektus pasieks kas mėnesį.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-293 pakeitė UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisykles.

Šios taisyklės numato, kad ūkio subjektams, patiriantiems sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio, po 2020 m. balandžio 17 d. pateikusiems paraišką UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamoms palūkanoms, sumokėtoms už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensuoti, skiriama nereikšminga (de minimis) pagalba ir palūkanos kompensuojamos 100 proc. (už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.), maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc., o kompensacijos už palūkanas bus išmokamos kas mėnesį. Taip pat bendra nereikšminga (de minimis) pagalbos suma vienam pareiškėjui (įskaitant susijusius ūkio subjektus) per bet kuriuos trejus finansinius metus negali viršyti 20 tūkst. Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, bei 200 tūkst. Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

Žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-282 pakeistos ir už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės.

Patvirtinta nauja taisyklių redakcija numato, kad žuvininkystės sektoriaus įmonėms, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. paėmusioms iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) sudariusioms kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, palūkanos kompensuojamos 100 proc. (už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.), maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc.

Ankstesniais sprendimais jau buvo pakeistos ir dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės. Jose numatyta, kad ūkio subjektams, nuo 2020 m. kovo 16 d. iš finansų įstaigų paėmusiems paskolas ir (ar) sudariusiems su piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotoju faktoringo sutartis, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti, siekiant įsigyti ir (ar) parduoti trumpalaikį ir (ar) biologinį turtą, būtiną pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti, palūkanos kompensuojamos 100 proc. (už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.), maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 8 proc., o kompensacijos už palūkanas bus išmokamos kas mėnesį.

Siekiant užtikrinti tinkamą pagalbos kompensuojant dalį finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų ūkio subjektams administravimą, prašome pildyti atnaujintas paraiškų kompensacijai gauti formas, kurias rasite svetainėje internete garfondas.lt/lt/garantijos/dokumentai/garantiju-paraiskos.

Teisės aktai:

» 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-262 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-282 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 3D-293 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.