Panevėžio rajono ūkininkai diskutavo apie dirvožemio išsaugojimą

2022 m. birželio 7 d. Panevėžio rajono savivaldybėje Žemės ūkio rūmai organizavo informacinį žemdirbių savivaldos stiprinimo renginį, kuriame aptarė šiandien ypač aktualius klausimus – dirvožemio išsaugojimą ir rizikų valdymą žemės ūkyje.

Žemės ūkio paskirties žemė sudaro apie 50 proc. ES ploto, todėl žemės ūkiui itin svarbi gera dirvožemio būklė. Tačiau dirvožemiui ES yra iškilę nemažai pavojų, įskaitant eroziją, degradaciją ir dykumėjimą, taip pat organinių medžiagų mažėjimą ir biologinės įvairovės nykimą.

Daugelis problemų, keliančių grėsmę dirvožemio būklei, susijusios su žemės ūkio veikla ir spaudimu patenkinti didėjančią maisto produktų paklausą, pavyzdžiui:

  • dėl intensyvaus ūkininkavimo metodų taikymo dirvožemis degraduoja ir jo būklė blogėja,
  • naudojant sunkias mašinas ir taikant netinkamus žemdirbystės metodus dirvožemis tankinamas,
  • vienos kultūros auginimas ir kiti žemės naudojimo bei valdymo būdai kenkia biologinei įvairovei,
  • dirvožemis teršiamas cheminėmis medžiagomis (pvz., pesticidais, sunkiaisiais metalais, vaistais, plastiku ir kt.),
  • žemė apleidžiama ir neprižiūrima.

Siekiant šias problemas spręsti, BŽŪP užtikrinama, kad žemės ūkis atitiktų ES dirvožemio apsaugos politiką, kaip nustatyta dabartinėje dirvožemio apsaugos teminėje strategijoje. Tvarus dirvožemio valdymas, kaip esminis elementas, taip pat įtrauktas į daugelį Europos žaliojo kurso strategijų ir prioritetų, įskaitant:

  • strategiją „Nuo ūkio iki stalo“,
  • nulinės taršos veiksmų planą,
  • klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos tikslus,
  • biologinės įvairovės strategiją, taip pat paskelbtą naują 2021 m. ES dirvožemio apsaugos strategiją,
  • naująjį ekologinio ūkininkavimo veiksmų planą.

Renginį organizavo ŽŪR konsultantė Danguolė Kuzmienė.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.