Parama investicijoms

Nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priima paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • žemės ūkio produktų perdirbimas;
  • žemės ūkio produktų rinkodara.

Paramos gali kreiptis juridiniai asmenys taip pat žemės ūkio kooperatyvai, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.

 Paramos suma – didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 400 tūkst. Eur, o visu 2014-2020 m. laikotarpiu – iki 3 mln. Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl ES veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, tokie pareiškėjai gali gauti iki 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 3 mln. Eur 2014-2020 laikotarpiui.

Prioritetai – vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara bei jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas. Taip pat mėsos, pieno, augalininkystės produkcijos, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų ir kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Paramos intensyvumas – negali viršyti 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjams, kurie gamina ekologiškus žemės ūkio produktus ar yra pripažinti ŽŪK paramos intensyvumas gali siekti iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Daugiau informacijos rasite čia : http://old.zum.lt/index.php?1990749422

ŽŪM informacija