Parengti Žuvininkystės verslo darbuotojai

Sausio 31 d. Šilutės profesinio mokymo centro  Žuvininkystės praktinio mokymo bazėje vyko Žuvininkystės verslo darbuotojo specialybės kompetencijų vertinimas. Kompetencijų vertinimo komisijoje, kuri patvirtinta LR ŽŪR direktoriaus įsakymu 3 komisijos nariai: pirmininkė LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Šilutės ir Klaipėdos r. Birutė Gustienė, narės –  Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ vadovė Sigita Jakubauskienė ir Šilutės profesinio mokymo centro matematikos ir buhalterijos vyr. mokytoja Bronislava Valančienė.

Modulinė Žuvininkystės verslo darbuotojo programa sudaryta taip, kad mokinys pasirinkdamas profesiją galėtų pasirinkti veiklos sritį: žuvų auginimą recirkuliacinėmis (apytakinėmis) technologijomis arba  žuvų auginimą tvenkiniuose ir atviruose  vandens telkiniuose. Taip pat mokiniams yra siūloma papildomai įgyti vieną arba dvi šalutines kvalifikacijas: mažųjų laivų ir žvejybinių valčių valdymas; rekreacinės žuvininkystės organizavimas; pirminis žuvų apdirbimas.

Baigę mokslus, pagal Žuvininkystės verslo darbuotojo programą,  ir sėkmingai išlaikę teorijos testą bei praktinių gebėjimų užduotis, mokiniai įgyja Žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją. Žuvininkystės verslo darbuotojo programą sudarantys moduliai apima visas pagrindines žuvininkystės verslo darbuotojo veiklos sritis, todėl baigę programą mokiniai geba auginti žuvis recirkuliacinėse (apytakinėse) sistemose ir tvenkiniuose, prižiūrėti ir aptarnauti technologinius įrengimus, žuvininkystės hidrotechninius statinius, veisti ir auginti žuvis, sudaryti šėrimo racionus, paruošti pašarus, šerti žuvis, prižiūrėti žuvų gyvenamąją aplinką, stebėti žuvų sveikatą ir vykdyti jos prevenciją, vykdyti žuvininkystės ūkio bendrąją apskaitą, pildyti vertybių ir finansinės apskaitos dokumentus, savarankiškai organizuoti žuvininkystės ir rekreacinės žuvininkystės verslą, valdyti ir prižiūrėti vidaus vandenų mažuosius laivus ir žvejybines valtis.

Mokytis pagal Žuvininkystės verslo darbuotojo programą priimami 12 klasių baigę moksleiviai. O jų mokslas trunka 1,5 metų. Taip pat priimami mokiniai į tęstinio mokymo grupę, turintys profesinio mokymo diplomą. Jų mokslas trunka 1 metus.

„Žuvininkystės verslo darbuotojo specialybę įgiję mokiniai tikrai sėkmingai įsidarbins, ypatingai mūsų krašte – Šilutės ar Klaipėdos rajone, nes čia yra daug žvejybos įmonių. Tai nauja ir tikrai paklausi specialybė, o Šilutės profesinio rengimo centras yra vienintelis respublikoje rengiantis Žuvininkystės verslo darbuotojus. Labai svarbu, kad šioje profesinėje mokykloje yra įrengta puiki praktinio mokymo bazė ir čia dirba aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojai, kurie tobulina savo kompetencijas užsienyje. Todėl parengti specialistai įgytas teorijos žinias ir praktinius gebėjimus galės pritaikyti uždarosios akvakultūros žuvų auginimo sistemose (fermose), tvenkinių ūkiuose, žvejybos įmonėse, veisimo įmonėse – žuvidėse, biologinių tyrimų laboratorijose. O gal tarpe baigiančiųjų specialybę bus ir tokių, kurie savarankiškai imsis žuvininkystės verslo“, – dalinasi mintimis komisijos pirmininkė Birutė Gustienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.