Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Lapkričio 28 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis ir Lietuvos žaliojo aljanso Tarybos pirmininko pavaduotojas Justinas Rimas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Bendradarbiavimo sutartyje šalys susitarė keistis informacija, vykdyti bendrus projektus, mokslinius tyrimus, dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo programose, teikti siūlymus teisės aktų projektams, klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje.

„Šiandien matome, kad ES dokumentuose daug dėmesio skiriama aplinkos apsaugai bei klimato politikos veiksmams. Žinoma, kad klimato kaita ir gamtos išteklių trūkumas toliau darys poveikį ūkininkavimui ir visam maisto gamybos sektoriui, todėl jau šiandien svarbu stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą, kad būtų kuo efektyviau naudojami ištekliai, skatinamas klimatui palankus ūkininkavimas. Todėl bendradarbiavimas su organizacijomis, kurios siekia tvarios aplinkos kūrimo – naudingas ir savalaikis“ – kalbėjo S. Dimaitis.