Pasitarimas dėl kooperacijos įstatymo

Lapkričio 9 d. įvyko Žemės ūkio rūmų narių, dirbančių kooperacijos klausimais ir Žemės ūkio ministerijos pasitarimas, kurio metu pratęsta diskusija dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo keitimo.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos (LŽŪKA) „Kooperacijos kelias“ vadovas ir LR ŽŪR Kooperacijos komiteto pirmininkas Jonas Kuzminskas pažymėjo, kad pastaraisiais metais ypač daug dėmesio kooperacijos viešinimui ir skatinimui skiriama Žemės ūkio rūmuose. Man pačiam tenka vadovauti Žemės ūkio rūmuose veikiančiam Kooperacijos komitetui: rengiame kolektyvinę nuomonę kooperacijos klausimais. Komiteto veikla prisideda prie valstybės politikos tikslų kooperacijos srityje realizavimo, siekio sukurti palankesnį teisinį reglamentavimą realiai veikiantiems žemės ūkio kooperatyvams. Analizuojame, koordinuojame ir vykdome gaunamos informacijos apie kooperaciją sklaidą, rengiame LR ŽŪR Prezidiumo, Tarybos, Suvažiavimo nutarimų projektus, sprendžiant kooperacijos problemas. Suprantama, kad būtinas dėmesys visuomenės švietimui, kad kooperatinis judėjimas Lietuvoje įgautų pagreitį, o žemdirbiai ir visuomenė suvoktų kooperacijos naudą ir reikšmę. Todėl labai tikiuosi, kad ir šis pasitarimas, kuriame dalyvauja kooperacijos lyderiai Lietuvoje, prisidės prie kooperacijos plėtros. Patikėkite, drauge galime nuveikti ir daugiau, ir efektyviau, turime racionalių pasiūlymų, nes dirbame šiame sektoriuje jau ne vieną dešimtmetį.

Diskusijų metu aptarti pasiūlymai dėl kooperatyvų grynojo pelno skirstymo tvarkos, visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos, kooperatyvų  valdybos narių teisių ir kt.

Pažymėtina, kad apibendrinti visų kooperatyvų lyderių siūlymai bus pateikti Žemės ūkio ministerijos sudarytai darbo grupei, šalies kooperatyvų būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl veiklos reglamentavimo gerinimo įgyvendinti.