Pasitarimas dėl paramos

Rugsėjo 7 d. 14 val. (Vilniuje, Žemės ūkio ministerijoje) Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė kviečia pasitarimą, kuriame planuojama aptarti ES paramos, skirtos savanoriškam pieno gamybos mažinimui, ES tikslinės paramos Lietuvos pieno ir kitam gvulininkystės sektoriui bei paramos smulkiems ūkiams, pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programą klausimus. ŽŪM DARBOTVARKĖ: patikslintas kvietimas2016-09-02 

Pažymėtina, kad š.m. liepos 29 d. Žemės ūkio ministerjoje būtent šiais klausimais jau buvo organizuotas pasitarimas, kuriame Žemės ūkio ministrė V.Baltraitienė informavo, kad reglamentai turi būti parengti iki rugpjūčio 25 d., o įsigalioti – rugsėjo vidury. Tada, Žemės ūkio ministerija planavo parengti konkretų paramos pieno gamintojams priemonių įgyvendinimo planą, kuris, kaip buvo žadama, turėtų būti notifikuotas EK.  Liepos 29 d. posėdyje Žemės ūkio ministerija planavo, kad pinigus pieno gamintojams bus galima pradėti mokėti jau rugsėjo mėnesį.