Pasitarimas dėl Pieno įstatymo projekto

Gegužės 4 d. įvyko Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių pasitarimas nuotoliniu būdu dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo keitimo įstatymo projekto.

Nuotoliniu būdu surengtame pasitarime, kuriam moderavo ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, dalyvavo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas,  Lietuvos vidutinių pieno gamintojų asociacijos (LVPGA) pirmininkė Renata Vilimienė bei asociacijos narė Alma Donielienė, Žemės ūkio kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius  Mindaugas Petkevičius, Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ rinkos analitikas Nerijus Jakubauskas,  ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė, ŽŪR teisininkai Agnė Ribašauskienė ir Modestas Rezgys.

Pasitarimo dalyviai diskutavo dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo paskirties, pieno kainos nustatymo principų, dėl numatomų priedų ir jų apibrėžties, pieno kainos apibrėžties, kuri numatyta ir ES reglamente.

Žemės ūkio kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius  Mindaugas Petkevičius pažymėjo, kad kainų pokytis gali atsirasti dėl trijų priežasčių. „Būtų gerai, kad būtų aiškiai apibrėžta už ką skiriami 20 proc. priedai ir nurodyti, pagal kokią formulę apskaičiuojama kaina”.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas kėlė klausimą dėl sutarčių administravimo, kad nebūtų skriaudžiami smulkūs ir vidutiniai pieno gamintojai ir, kad nebūtų interpretacijų dėl pagaminamo pieno kiekių.

LVPGA atstovė Alma Donielienė pastebėjo nesąžiningumą pieno apmokėjimo tvarkoje. „Nors pienas yra vienodos kokybės, tačiau už skirtingus jo kiekius mokama skirtinga kaina. Tai nėrą sąžininga. Dabar esantis įstatymas nėra blogas, tačiau nėra vykdoma jo priežiūra. Valdžios institucijos labai sugeba kontroliuoti ūkininkus, tačiau nepakankamai dėmesio skiria savo pavaldume esančių institucijų darbo kokybės priežiūrai ir patikrai.  Mums reikalingas įstatymas, kuris gintų ir ūkininkų interesus. Kaip matome lig šiol kontrolės institucija pieno klausimais nedirba, o pieno sektorius Lietuvoje  yra naikinamas. Tikrinami tik ūkininkai, o į valstybės institucijų darbą žiūrima pro pirštus”, – kalbėjo A. Donielienė.

Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ rinkos analitikas Nerijus Jakubauskas atkreipė dėmesį į tai, kad kainodara turėtų būti vieša ir prieinama visiems pieno gamintojams. Deja šios nuostatos naujosios redakcijos projekte neliko.

„Dideliems pieno gamintojams neturi būti sudarytos išskirtinės sąlygos. Būtina Lietuvos kaime palaikyti smulkius ir vidutinius ūkius, todėl negali būti diskriminacijos jų atžvilgiu”, – pažymėjo LVPGA pirmininkė Renata Vilimienė.

 

ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis apibendrindamas pasitarime išsakytas mintis pažymėjo, kad įstatymo tikslas – maksimaliai apsaugoti pieno pardavėją, nes būtent jis yra silpnesnioji grandis pieno pardavimo sistemoje.  Silpnosios vietos dėl kurių dar tikrai reikia diskutuoti – kaina, kiekis, priedai, įstatymo kontrolė. Taip pat svarbu tiksliai apibrėžti kas yra pieno kaina. ES reglamentuose yra aiškiai apibrėžta pieno kokybė ir higienos reikalavimai žaliam pienui.  Taip pat nurodoma, kad sutartyje numatyta mokėti kaina turi būti pastovi, apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius veiksnius, atspindinčius pieno kokybę, kiekį ir sudėtį.

Logiška, kad 20 proc. priedai galėtų būti mokami už ypatingus rodiklius – už išskirtinį pieną, pieną su daugiau baltymų, lojalumą ar kt. Priedai turėtų būti skelbiami viešai. Taip pat būtų pravartu, kad ūkininkai žinotų, ką jie turi padaryti, kokius rodiklius atitikti, kad galėtų gauti priedą.

Pasitarimo dalyviai pasigedo administruojančios institucijos funkcijų ir aiškumo, kainos ir kainodaros principų apibrėžtumo, sankcijų, kurios turėtų būti taikomos supirkėjams, nesilaikantiems sutartinių įsipareigojimų.

Su Pieno įstatymo projektu galite susipažinti:  Pieno įstatymo projektas 2020-04-24

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.