Pasiūlymuose dėl BŽŪP biudžeto – 60 tūkst. EUR tiesioginių išmokų lubos

2018 m. gegužės 2 d. Europos Komisija pristatys savo pasiūlymus dėl Daugiametės finansinės programos 2020 – 2027 m. – ateinančio finansinio laikotarpio biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo. Praėjusią savaitę nutekintame dokumente ryškėja pirminiai Komisijos pasiūlymai dėl Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo.

Kontraversiškiausia nutekinto dokumento dalis – pasiūlymas apriboti tiesiogines išmokas iki 60 000 EUR vienam gavėjui. Šis pasiūlymas kyla iš visuomenės bei pačių Komisijos atstovų nepasitenkinimo dabartine situacija, kuomet 20 proc. ūkininkų gauna 80 proc. tiesioginės paramos. Komisaras Philas Hoganas jau ne kartą pastebėjo, kad tokia situacija yra nepriimtina. 60 000 EUR išmokų „lubos“ būtų privalomos visose valstybėse narėse. Išmokų ribojimas būtų ne toks skausmingas ūkininkams, kurie kuria darbo vietas – darbo užmokestis, su juo susiję mokesčiai ir kiti darbo vietų kaštai išmokų ribas „pakeltų“. Šis pasiūlymas atitinka ir Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pernai (2017) suformuotą poziciją, jog išmokų ribojimas turi būti siejamas su darbo vietų bei viešųjų gėrybių kūrimu.

Komisaras Hoganas aiškiai išreiškia savo paramą smulkiems ir vidutiniams šeimos ūkiams – siūlomas reikalavimas, kad valstybės narės paskirtų persikratomąją išmoką pirmiesiems hektarams. Pirmųjų hektarų skaičių ir išmokos dydį galės pasirinkti pačios valstybės, tačiau paramos dydis negalės viešyti tiesioginių išmokų dydžio. Jei smulkiems ir vidutiniams ūkiams perskirsčius lėšas, sutaupytas apribojus išmokas, dar liks pinigų, valstybės narės pačios galės spręsti, kaip juos naudoti – bus galimybė jas perkelti ir į kaimo plėtros priemones.

Planuojama, kad bus išlaikyta susietoji parama, jai skiriant iki 10 proc. nacionalinio paramos voko (iki 3 proc. paramos voko papildomai gali būti skiriama susietajai paramai baltyminiams augalams). Taip pat valstybės narės galės skirti papildomą paramą jauniems ūkininkams.

Taip pat bus peržiūrimi rizikos valdymo įrankiai – daugiau dėmesio skiriama žemdirbių mokymui, žinių perdavimui, konsultavimui. Valstybės narės galės skirti paramą draudimui, bendriems ūkininkų fondams.

Šie pasiūlymai ateina iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros Komisaro Philo Hogano kabineto. Tuo tarpu už biudžetą atsakingas jo kolega Guntheris Oettingeris teigia, jog 6 proc. BŽŪP biudžeto mažėjimas yra neišvengiamas – ir dėl Brexit paliekamos spragos, ir dėl naujų iššūkių, su kuriais susiduria ES – poreikio daugiau investuoti į saugumą bei gynybą, migracijos krizės sprendimo.

Šie pasiūlymai dar nėra galutiniai – tačiau juose jau matosi pagrindinai Europos Komisijos planai, kurie, žinoma, dar gali keistis derybose su Europos parlamentu ir Taryba.

Parengta pagal AGRAFACTS medžiagą