Paskelbtos EK vykdytų konsultacijų dėl BŽŪP išvados

Viešoji konsultacija, inicijuota Europos Komisijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo, prasidėjusi 2017 m. vasario 2 d. buvo vykdoma iki 2017 m. gegužės 2 d. Viešosios konsultacijos rezultatus Europos Komisijai liepos 7 d. pristatė Europos Sąjungos Komisaras žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Filas Hoganas (Phil Hogan).

Europos piliečiai mano, kad žemės ūkio politika ir toliau turėtų būti valdoma ES lygmeniu, o jos tikslas – padėti ūkininkams ir saugoti aplinką. Tai – pagrindinis paskelbtų viešųjų konsultacijų dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo rezultatas.

Europos Komisija gavo daugiau kaip 322 tūkst. anketų dėl BŽŪP iš visų ES šalių suinteresuotų atstovų: žemdirbių savivaldos organizacijų, ūkininkų, kooperatyvų, kaimo gyventojų, jaunimo, mokslo ir mokymo institucijų.

Konsultacijose dalyvavusių respondentų išvados dėl BŽŪP ateities:

  • Pagrindinis reikalavimas – užtikrinti deramą ūkininkų gyvenimo lygį. Dauguma respondentų pažymėjo, kad ūkių pajamos yra mažesnės nei ES vidurkis – 88 proc.
  • Kad ūkininkai gauna tik nedidelę galutinės maisto kainos dalį pažymėjo 97 proc. respondentų
  • Kaip geriausią būdą užtikrinti ūkininkų gyvenimo lygį gaunant tiesioginę paramą nurodė 66 proc.

Respondentai aktyviai pasisakė, jog ateities BŽŪP privalo užtikrinti tvaresnį pesticidų ir trąšų naudojimą, būti skatinami dalyvauti kovojant su klimato kaita, saugoti aplinką, biologinę įvairovę, mažinti dirvožemio eroziją.

Taip pat respondentai išreiškė pageidavimą, jog būsimoji BŽŪP būtų kuo paprastesnė ir būtų mažinama biurokratija.

Konsultacijų išvados bus svarbios Europos Komisijai svarstant žemės ūkio ir maisto politikos ateities perspektyvas. Jų išvadomis bus vadovaujamasi planuojamame 2018 m. priimti Komunikate dėl BŽŪP modernizavimo ir supaprastinimo.