Paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19: besikreipusiųjų skaičius artėja prie 1 tūkst.

Besitęsiant sudėtingai situacijai dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) šių metų vasario mėn. pradžioje pradėjo skolinti papildomai skirtas lėšas ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos. Dėl tokių paskolų šiemet jau sulaukta 249 ūkininkų ir ūkių paraiškų už 19,3 mln. eurų. Šiuo metu yra pasirašytos 169 paskolų sutartys už beveik 14 mln. eurų.

Besikreipiančiųjų aktyvumas išlieka panašus

Pagal 2020 m. rugpjūtį pradėtą skatinamąją finansinę priemonę pernai suteikta 88,5 mln. eurų lengvatinių paskolų beveik 700-ams nuo COVID-19 nukentėjusių žemės ūkio ir žuvininkystės srityse veikiančių ūkio subjektų. LR Vyriausybės sprendimu, 2020 m. pabaigoje pratęsus priemonės įgyvendinimą iki 2021 m. birželio 30 d., paskolų teikimui papildomai skirta beveik 45 mln. eurų.

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę yra teikiamos ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu. Gautos lėšos padeda ūkio subjektams laiku sumokėti atlyginimus darbuotojams, atsiskaityti su tiekėjais, padengti kitas būtinas einamąsias išlaidas.

„2020 m. lengvatinės paskolos pasiekė tikrai daug ūkių, tačiau ir šiemet matome, kad ūkio subjektų aktyvumas nemažėja – jis yra labai panašus į tai, ką fiksavome pernai rudenį. Akivaizdu, kad žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose vis dar yra ūkio subjektų, kuriems trūksta apyvartinių lėšų“, – komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Šiuo metu ŽŪPGF yra sulaukęs 249 paraiškų iš žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiančių ūkio subjektų, kurių bendra prašoma paskolų suma siekia 19,3 mln. eurų. Vidutiniškai vienas ūkio subjektas kreipiasi dėl 78 tūkst. eurų paskolos.

88 proc. pateiktų paraiškų jau yra įvertintos, o su 68 proc. pareiškėjų – jau yra pasirašytos paskolų sutartys už beveik 14 mln. eurų.

„Lengvatinė paskola vienam ūkio subjektui yra suteikiama vieną kartą skaičiuojant nuo priemonės įgyvendinimo pradžios, t. y. nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. Augantis paraiškų skaičius atspindi vis naujai besikreipiančių ūkio subjektų skaičių, o tai reiškia, kad nuo priemonės įgyvendinimo pradžios galime skaičiuoti jau beveik 1 tūkstantį besikreipusių ūkio subjektų, kuriems reikalinga pagalba dėl COVID-19 pandemijos“, – akcentuoja R. Globienė.

Didėja pienininkystės ūkių aktyvumas

Šiemet dėl paskolų daugiausiai kreipiasi augalininkystės ūkiai ir ūkininkai (59 proc.), mišrūs ūkiai (21 proc.), taip pat aktyvūs pienininkystės ūkiai (8 proc.). Daugiausiai paraiškų sulaukta iš ūkininkų, veikiančių Radviliškio (8 proc.), Panevėžio (7 proc.), Akmenės (6 proc.), Rokiškio (6 proc.), Kretingos (5 proc.), Pakruojo (5 proc.) ir Telšių (4 proc.) rajonuose.

Iš šiuo metų pateiktų paraiškų – ūkininkų pateiktos paraiškos sudaro apie 89 proc. Apie 5 proc. paraiškų pateikė žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse veikiančios bendrovės, apie 5 proc. – žemės ūkio bendrovės, apie 1 proc. – žemės ūkio kooperatyvai.

„Tiek anksčiau, tiek dabar aktyviausi buvo ūkininkų ūkiai, vertinant ūkio veiklos sektorius – augalininkystės ir mišrūs ūkiai. Tačiau svarbu pastebėti, kad šiuo metu turime kur kas aktyvesnius pienininkystės ūkius, kurie 2020 m. pateikė labai mažą dalį paraiškų“, – atkreipia dėmesį R. Globienė.

Kaip ir kokiomis sąlygomis paskolos yra teikiamos?

Paskolos ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu, iki 2021 m. birželio 30 d. yra teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus, kurių sąrašas nuolat atnaujinimas ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt.

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui su galimu paskolos grąžinimo atidėjimu iki 12 mėn. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 0,69 proc., o paskolos administravimo mokestis siekia iki 2 proc., tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskola suteikiama neįkeičiant turto.

Paskolos pagal šią priemonę vienam ūkio subjektui gali būti suteikiamos tik vieną kartą, vertinant nuo priemonės įgyvendinimo pradžios 2020 m. rugpjūtį.

Daugiau apie šią priemonę skaitykite čia: Lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.