Patvirtinta parama nuo koronaviruso nukentėjusiam paukštininkystės sektoriui  

                                                           

Europos Komisija patvirtino laikinosios valstybės pagalbos schemą Lietuvos paukščių augintojams ir paukštienos perdirbimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos. Paukštininkystės sektoriui bus skirta 12 mln. Eur parama.

Parama paukštienos perdirbimo įmonėms siekiama iš dalies kompensuoti prarastas pajamas ir palengvinti sunkumus, su kuriais susidūrė įmonės dėl COVID-19 viruso protrūkio šių metų liepos–rugsėjo mėn. laikotarpiu. Pagalba bus teikiama įmonėms, kurių pajamos minėtuoju laikotarpiu, palyginti su 2017–2019 m. tuo paties laikotarpio pajamų vidurkiu, sumažėjo 5 proc. ir daugiau. Pagalba nebus teikiama įmonėms, kurios teikia tik paukščių skerdimo paslaugą. Nustatytas pagalbos dydis už liepos-rugsėjo laikotarpiu įmonėje paskerstą broilerį yra 0,5 Eur, už kalakutą – 4 Eur. Paraiškos bus renkamos spalio 26-30 d.

Siekiant išsaugoti paukščių gamybos potencialą esant rinkos sutrikdymams, paukščių laikytojams pagalba bus teikiama, jeigu bendros Lietuvos paukščių laikytojų pajamos 2020 m. spalio mėn., palyginti su 2017-2019 m. spalio mėn. pajamų vidurkiu, sumažės 5 proc. ir daugiau. Paukščių augintojams pagalba bus teikiama už Ūkinių gyvūnų registre nuo spalio 1 d. iki paraiškos gauti pagalbą pateikimo dienos imtinai registruotus paukščius (broilerius, kalakutus) – bus imami to laikotarpio paskutinio registravimo duomenys. Pagalbos dydis numatytas 0,5 Eur už broilerį ir 4 Eur už kalakutą. Paraiška pagalbai gauti turės būti pateikta rajono, kuriame registruota paukščių augintojo valda, savivaldybės administracijai. Paraiškų rinkimas numatytas lapkričio 3-13 d.

Parama paukštininkystės sektoriui padės spręsti likvidumo problemas ir tęsti veiklą per koronaviruso protrūkį ir po jo. Numatoma, kad paramos schema bus taikoma daugiau kaip 1000 šalies paukštienos perdirbimo įmonių ir paukščių augintojų.

Ši parama negalės viršyti 100 tūkst. Eur vienai įmonei, veikiančiai žemės ūkio pirminės gamybos sektoriuje, arba 800 tūkst. Eur vienai įmonei, veikiančiai žemės ūkio produktų perdirbimo srityje.

Parama turės būti suteikta ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Praėjusią savaitę baigėsi papildomas paraiškų rinkimas gauti valstybės pagalbą įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos epideminės situacijos kovo 16 d. – birželio 16 d. laikotarpiu. Iš viso yra pateiktos 3 paraiškos 1,87 mln. eurų paramai gauti.

Žemės ūkio ministerijos informacija