Patvirtinti susietosios paramos dydžiai

Gruodžio 14 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti 2017 m. susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves dydžiai.

Žemės ūkio ministro įsakymu nustatyti šie 2017 m. susietosios paramos dydžiai:

  • susietoji išmoka už vaisius ir uogas – 225,55 Eur už hektarą;
  • susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte – 381,8 Eur už hektarą;
  • susietoji išmoka už daržoves, auginamas uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) – 214,51 Eur už arą.

Pareiškėjai sužinoti apie jiems numatytus paramos lėšų išmokėjimo terminus ar jau išmokėtą paramą gali prisijungę prie NMA informacinio portalo ir aktyvavę 2017 m. pateiktos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą. Atkreipiamas dėmesys, jog rodoma informacija gali pasikeisti pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimo metu nustačius papildomų neatitikimų arba išsprendus nustatytus neatitikimus.

Susietoji parama ūkininkams bus mokama iki 2018 m. birželio 30 d.