Patvirtinti tiesioginių išmokų ir susietosios paramos dydžiai

2018 m. lapkričio 26 d. Žemės ūkio ministras, įsakymu Nr. 3D-838 patvirtino tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus 2018 m. dydžius.

  •  už 2018 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus, priskirtus I–VI grupėms pagal Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių, pateiktą Deklaravimo taisyklių 2 priede nurodytos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pildymo instrukcijos V skyriuje, mokėtina: pagrindinė išmoka – 63,14 eurai už ha,  išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha, – 57,88  eurai už ha, išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha, – 47,92 eurai už ha, žalinimo išmoka – 49,84 eurai už ha, susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus – 50,14 eurų už ha, susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 14,21 eurų už ha, susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, – 94,43 eurai už ha, susietoji išmoka už vaisius ir uogas –  227,51 eurai už ha,  susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte, – 344,19 eurai už ha;
  • iš Europos Sąjungos lėšų šio įsakymo 2.1 papunktyje išvardytos išmokos mokamos nuo 2018 m. spalio 16 d. iki  2019 m. birželio 30 d. dviem etapais:
  • pirmojo etapo metu iki lapkričio 30 d. pareiškėjams avansu išmokama išmokų dalis pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 3D-716 „Dėl dalies išmokų už 2018 m. išmokėjimo avansu“;
  • antrojo etapo metu pareiškėjams, kuriems buvo išmokėti avansai,  išmokama likusi priskaičiuotų išmokų dalis ir išmokos, kurios nemokamos avansu, o pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, –  visa priskaičiuota  išmokų suma;
  • jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 eurų, vadovaujantis reglamentu (ES) Nr.  2018/866, yra taikomas 1,422184  proc. sumažinimas, t. y. bendros priskaičiuotos sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų ribą, mažinama 1,422184  proc.;

ĮSAKYMĄ RASITE ČIA

Visos išmokos mokamos nuo 2018 m. spalio 16 d. iki  2019 m. birželio 30 d. dviem etapais. Pirmojo etapo metu pareiškėjams avansu jau išmokėta 288 mln. Eur.

Antrojo etapo metu pareiškėjams bus išmokėta likusi priskaičiuotų išmokų dalis ir išmokos, kurios nemokamos avansu, o pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, –  visa priskaičiuota  išmokų suma.

Iš viso 2018 m. tiesioginėms išmokoms skirta 475 mln. Eur (2017 m. – 467 mln. Eur). Iš jų daugiau kaip 9 mln. Eur (arba maksimali leistina paramos suma, lygi 2% bendros tiesioginėms išmokoms skirtos sumos) skirta išmokai jaunajam ūkininkui.