Patvirtintos laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklės

 

Patvirtintos laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklės, siekiant palengvinti sunkumus (iš dalies kompensuoti prarastas pajamas), su kuriais susidūrė pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimantys kiaulių laikytojai dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m. balandžio–lapkričio mėn.

vadovaujantis Taisyklėmis, paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota kiaulių laikytojo valda, savivaldybės administracijai:

    • nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;
    • nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 15 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per antrąjį pagalbos teikimo etapą;
    • nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per trečiąjį pagalbos teikimo etapą.

Pagal šias taisykles neteikiama pagalba, kai ūkininkas pats parduoda savo kiaulių mėsą vietos rinkoje galutiniams vartotojams (tiesioginiai pardavimai), ir parduodant kiaules iš ūkio į ūkį, t. y. kai ūkininkas parduoda kiaules kitam ūkininkui veisimui arba reguliariai pirminiam mėsos gaminimui ir pan.

Taisyklės 2020-07-27 Covid-19 kiaulės 3D-557 (002)