Patvirtintos paramos išmokos

2018 m. vasario 8 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-75 buvo patvirtinti 2017 metų susietosios paramos išmokų dydžiai už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką.

IŠMOKOS UŽ 2017 m.