Patvirtintos paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui įgyvendinimo taisyklės

Birželio 7 d. Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Naujosios įgyvendinimo taisyklės aktualios visiems jauniesiems ūkininkams, ketinantiems nuo liepos 3 d. iki liepos 31 d. teikti paraiškas pagal šią veiklos sritį. Taisyklėse numatyti keli svarbūs pakeitimai – keitėsi atrankos kriterijai bei kiti reikalavimai ir sąlygos gauti paramą.

Naudoti traktoriai – tarp tinkamų investicijų

Kaip ir iki šiol buvo numatyta, pareiškėjais pagal šią priemonę gali būti jaunesni nei 40 metų fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir turintys (arba įsipareigojantys įsigyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos. Atkreiptinas dėmesys, kad kaip ir pernai iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjui neleidžiama deklaruoti pasėlių.

Svarbu ir tai, kad naujose įgyvendinimo taisyklėse numatyta galimybė įsigyti naudotus traktorius, bet su sąlyga, kad įsigyjamas naudotas traktorius bus senesnis kaip 7 metų nuo pagaminimo datos ir jis nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų.

Nustatant tinkamų finansuoti išlaidų sąlygas, taisyklėse numatyta ir naujovė įsigyjantiems turtą išperkamąja (finansine) nuoma – tokiu būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Taip pat numatyta, kad nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, bus tinkama finansuoti tik pareiškėjui pateikus šio juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad žemės ūkio technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota.

Papildytas ir pareiškėjo įsipareigojimų sąrašas, susijęs su turto draudimu, – įsigytų investicijų draudimas privalomas ir tuo atveju, kai realizavus, suvartojus ar netekus už paramos lėšas įsigyto biologinio turto atkuriamas buvęs biologinio turto vienetų skaičius.

Paraiškos – tik per ŽŪMIS

Kaip jau minėta, keitėsi ir atrankos kriterijai. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog nuo šiol papildomi balai bus skiriami bitininkystės sektoriui, – ankstesnėse taisyklėse to nebuvo numatyta.

Paramos suma vienam paramos gavėjui išliko ta pati – 40 000 Eur. Tačiau žinotina, kad paramos sutartys nebebus sudaromos, ir bus laikoma, kad projektas pradedamas įgyvendinti nuo sprendimo skirti paramą dienos.

Svarbu ir tai, kad artėjančiu paraiškų, teikiamų pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, surinkimo laikotarpiu numatyta paraiškas priimti tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) (adresu www.zumis.lt).

Naudinga informacija:

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija