Pažangius ūkius kviečiame įgyti Žaliąjį diplomą

Žemės ūkio rūmai nuo 2012 m. turi teisę išduoti Žaliąjį diplomą. Šiandien, ūkių turinčių Žaliuosius diplomus Lietuvoje yra per du šimtai.  Žaliasis diplomas –  tai ne tik ūkio kokybės ženklas, bet ir ūkininkų sąmoningumas bei indėlis į ateities specialistų rengimą. Studentus ir mokinius priimantys į praktiką ūkininkai didele dalimi prisideda prie darbščių, kompetentingų ir atsakingų naujų žemės ūkio specialistų rengimo. Studentai ir mokiniai į ūkius atsineša jaunatvišką entuziazmą ir energiją, teorines žinias, tačiau jiems trūksta patirties. Todėl sėkmingai atlikta praktika yra ypač svarbi. Pavyzdžiui, profesinėse mokyklose praktiniam mokymui skiriama didžioji dalis (60-70 proc.) specialybės dalykams skirtų valandų, praktinio mokymo trukmė per visą mokymosi laikotarpį – net 15 savaičių. Sėkmingai savo ūkiuose besidarbuojantys ūkininkai gali suteikti studentams/mokiniams labai vertingą patirtį, jaunajai kartai perduoti savo sukauptas žinias.

“Turime nepamiršti, jog jaunimas – tai mūsų ateitis” – teigia ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas. “Baigę mokslus jie taps žemės ūkio specialistais, į jų rankas vieną dieną turėsime atiduoti savo ūkius. Todėl šiandien turime sudaryti studentams sąlygas mokytis, įgyti reikalingų žinių bei įgūdžių. Pasirūpinkime, kad Lietuvos žemės ūkio ateitis būtų patikimose rankose” – kviečia ŽŪR pirmininkas.

Reikalavimai, pageidaujantiems įgyti Žaliąjį diplomą

Įgyti Žaliąjį diplomą gali ūkininkai, turintys ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį, nustatomą pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus. Ūkininkui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris taps praktikos vadovu, keliami specialūs reikalavimai. Vadovas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo žemės ūkio srityje patirtį, būti išklausęs kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvavęs kvalifikacijos kėlimo seminaruose ar lauko dienose, vykdęs šviečiamąją veiklą (mokymo kursai, lauko dienos, seminarai, parodomieji bandymai ir kiti panašūs renginiai, vykę ūkyje).

Siekiant įgyti Žaliąjį diplomą, Žemės ūkio rūmams reikia pateikti rašytinį prašymą dėl atestavimo, asmens tapatybės arba žemės ūkio įmonės steigimo dokumentų kopijas, ūkininko ūkio arba žemės ūkio įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, dokumentų, kuriais pagrindžiama žemės ūkio veiklos patirtis, kopijas, įgaliojimą gamybinės praktikos vadovui (tokio įgaliojimo nereikia, jei gamybinės praktikos vadovu bus pats ūkininkas), bei gamybinės praktikos vadovo išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą bei darbo patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijas.

Atkreipiamė dėmesį, kad Žaliasis diplomas galioja tik 3 metus, po to vyksta ūkio/žemės ūkio veiklos subjekto peratestavimas: surenkama informacija apie Žaliojo diplomo savininko kvalifikacijos tobulinimą, duomenys apie studentus/mokinius, atlikusius praktiką ūkyje. Norinčius persiatestuoti ir vėl įgyti Žaliąjį diplomą, taip pat kviečiame teikti dokumentus.

Jei pageidaujate įgyti Žaliąjį diplomą ir/arba persiatestuoti, maloniai kviečiame kreiptis į Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistę Simoną Švoilaitę

Tel.: 8-37 400356, Mob. 8-620-96-399, el. paštu:  s.svoilaite@zur.lt