Plungiškiai susitiko su ministru

Birželio 29 d. Plungės rajono žemdirbiai susitiko su Žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu.

Ministras apžvelgė derybas su Europos Komisija dėl tiesioginių išmokų, informavo, kad yra kuriama žemės ūkio strategija, o ūkininkus ragino būti aktyviais teikiant siūlymus ir efektyviai planuoti savo ūkių veiklas, nes ES lėšų kaimo plėtrai mažėja, todėl reikia dirbti gaspadoriškai.

Plungės rajono žemdirbiai turėjo daug klausimų: dėl sausros ir jos padarinių, dėl kurių negalės įvykdyti įsipareigojimų, dėl NMA taikomų sankcijų, dėl ministerijos perkėlimo į Kauną, dėl deklaravimo klausimų, dėl požiūrio ir paramos smulkiems ir stambiems ūkiams.

Ministras pažadėjo įsiklausyti į žemdirbių keliamas problemas, o kad tai vyktų efektyviau jis vieną dieną per mėnesį priims žemdirbius ir jų organizacijų lyderius Kaune, Žemės ūkio rūmuose.

Žemdirbiams į klausimus atsakė ir drauge su ministru į susitikimą atvykęs ŽŪM Melioracijos skyriaus specialistas Ričardas Dambrauskas, NMA l.e.p. direktorius Vaidas Timinskas.

Ūkininkams buvo pristatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, ūkininkai buvo raginami kurti melioracijos naudotojų asociacijas.

NMA l.e.p. direktorius V. Timinskas Informavo ūkininkus, kad būtina fiksuoti sausros padarinius, jog būtų galima įrodyti nuostolius. Jei savivaldybėje nėra paskelbta ekstremali situacija, NMA būtina parašyti (laisva forma) kokių įsipareigojimų ūkininkas negalės įvykdyti.

ŽŪR Savivaldos organizatorė Plungės r. ir Rietavo sav. Birutė Dromantienė