PPO: Rusijos draudimas importuoti kiaulieną iš ES – neteisėtas

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Apeliacinis komitetas vasario 24 d. patvirtino, kad Rusijos draudimas įvežti gyvas kiaules, kiaulieną ir kitus kiaulių produktus iš ES, priimtas 2014 m. po Afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkio srityse arti ES sienos, pažeidžia tarptautinės prekybos taisykles ir yra neteisėtas.

Ankstesniame nutarime Pasaulio prekybos organizacija (PPO) pripažino, kad Rusijos atsisakymas priimti tam tikrus ES produktus prilygsta importo draudimui. PPO nusprendė, kad Rusijos draudimai nėra pagrįsti atitinkamais tarptautiniais standartais ir pažeidžia PPO susitarimą dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo.

Europos Komisaras Phil Hogan sveikino tokį sprendimą. „Nutarimas siunčia stiprų signalą Rusijai apie pareigą gerbti tarptautinius standartus ir regionalizacijos principus. Ši nutartis patvirtina, kad ES kiauliena yra saugi ir atitinka tarptautinius standartus“ – teigė Komisaras.

PPO pabrėžė, kad organizacijos nariai turi teisę nustatyti savo sanitarinės apsaugos lygius ir apriboti importą sanitarinių problemų pagrindu tol, kol jie veiksmingai reaguoja į realią sanitarinę riziką. Tai netaikoma produktų importui iš vietovių, kur liga neužfiksuota. Todėl Rusija turėtų nutraukti savo nepagrįstus draudimus ir leisti ES įmonėms atnaujinti normalų verslą su Rusijos partneriais.

Didelės dalies produktų, nagrinėjamų šioje byloje, prekyba ir toliau būtų ribojama pagal politiškai motyvuotą draudimą dėl ES žemės ūkio ir maisto produktų, kurį Rusija įvedė 2014 m. rugpjūčio mėn. Tačiau tam tikri produktai, kaip antai kiaulių riebalai, subproduktai ir gyvi gyvūnai veisimui, nepatenka į 2014 politinio draudimo sritį.

COPA ir COGECA generalinis sekretorius Pekka Pesonen teigė: „Kadangi tik nedaugelis afrikinio kiaulių maro atvejų buvo užfiksuota zonose, esančiose netoli ES sienos, siunčiamas stiprus signalas visoms PPO narėms, kad privaloma laikytis tarptautinių standartų, ir ypač regionų principo, kaip buvo sutarta Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos OIE, ir užtikrinti, kad draudimai yra taikomi tik protrūkio regionams.“

Copa ir Cogeca remia Europos Komisijos pastangas siekiant rasti techninį susitarimą su Rusijos valdžios institucijomis dėl ES eksporto sertifikatų ir veterinarijos apribojimų.

Europos Komisijos duomenimis, iš viso prekyba tarp ES ir Rusijos per 2013-2015 m. sumažėjo maždaug 36%. Nepaisant to, ES išlieka Rusijos svarbiausia prekybos partnerė: 2015 m. ES į Rusiją eksportavo prekių, kurių vertė 74 milijardų eurų ir importavo produktų už beveik 139 milijardus eurų. Didžiąją dalį Rusijos eksporto į ES sudaro energija ir žaliavos, o ES į Rusiją eksportuoja transporto priemones, vaistus, mašinas ir transporto įrangą, taip pat žemės ūkio produktus. Į ES keliauja apie 40% viso Rusijos eksporto, o Rusija sudaro mažiau kaip 6% ES pasaulinės prekybos ir mažiau nei 4% viso ES eksporto.