Pradedamos skolinti papildomos 45 mln. eurų lėšos, skirtos nukentėjusiems nuo COVID-19

Praėjusiais metais pagal Nacionalinės plėtros įstaigos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) administruojamą skatinamąją finansinę priemonę beveik 700-ams nuo COVID-19 nukentėjusių žemės ūkio ir žuvininkystės srityse veikiančių ūkio subjektų suteikta lengvatinių paskolų už 88,5 mln. eurų. LR Vyriausybės sprendimu, gruodžio pabaigoje priemonės įgyvendinimui iki 2021 m. birželio 30 d. papildomai skirta dar 44 mln. 818 tūkst. eurų – šios lėšos jau pradedamos skolinti.

Dėl paskolų kreiptis gali įvairūs ūkiai ir ūkininkai

Naujų lėšų išskolinimo pagrindinis tikslas išlieka toks pats – padėti ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, dėl COVID-19 protrūkio susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu, gauti finansavimą paskoloms, kad būtų užtikrintas ūkio subjektų veiklos tęstinumas.

„Praėjusiais metais dėl paskolų kreipėsi labai įvairūs ūkio subjektai: augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, akvakultūros, daržininkystės, pienininkystės ūkiai bei ūkininkai, mišrūs ūkiai, švelniakailių žvėrelių augintojai. Matome, kad nepriklausomai nuo veiklos srities – pandemija turėjo įtakos įvairių ūkių situacijai. Todėl gautos lengvatinės paskolos jiems padeda užtikrinti veiklos tęstinumą“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Šiuo metu jau yra atrinkti pirmieji priemonės įgyvendinime 2021 m. dalyvausiantys finansų tarpininkai ir gali būti pradėtas lėšų skolinimo procesas.

Kaip ir kokiomis sąlygomis paskolos yra teikiamos?

Paskolos ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu, iki 2021 m. birželio 30 d. yra teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus, kurių sąrašas nuolat atnaujinimas ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt.

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui su galimu paskolos grąžinimo atidėjimu iki 12 mėn. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 0,69 proc., o paskolos administravimo mokestis siekia iki 2 proc., tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskola suteikiama neįkeičiant turto.

Paskolos pagal šią priemonę vienam ūkio subjektui gali būti suteikiamos tik vieną kartą, vertinant nuo priemonės įgyvendinimo pradžios 2020 m. rugpjūtį.

Daugiau apie šią priemonę skaitykite čia: Lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.