Prasmingas žemdirbių savivaldos darbas

Ačiū visiems ūkininkams, kurie nestokojo iniciatyvos ir ryžto, aktyviai kovojant prieš nesąžiningai numoduliuotas išmokas. Ačiū Žemės ūkio rūmų organizacijoms, aktyvioms kaimo bendruomenėms, rajonų savivaldybių ir seniūnijų darbuotojams, rajonų Ūkininkų sąjungos skyriams, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatoriams rajonuose, kurie dalinosi informacija ir vienijosi bendram darbui. Tik Jūsų visų bendro, nuoseklaus ir ryžtingo darbo dėka – rezultatas pasiektas.

Gruodžio 7 d. Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė pasirašė įsakymą dėl nacionalinės paramos sumažintų sumų kompensavimo tvarkos ir patvirtino aprašą, kuriuo vadovaujantis iki 2016 m. gruodžio 29 d. žemdirbiams bus išmokėtos 2012 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų ir 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos sumažintos sumos.

Žemės ūkio ministrės ĮSAKYMAS ir TVARKOS APRAŠAS