Pristatyta ŽŪR konsultavimo veikla

2021 m. kovo 9 d. įvyko EUFRAS (Europos žemės ūkio ir kaimo konsultavimo paslaugų forumo) metinė 2021 m. asamblėja, kur buvo pristatyta 2020 m. EUFRAS veikla, apžvelgtas biudžetas, audito ataskaitos, nario mokesčio struktūra bei planuojamos veiklos 2021 m. Šalys narės dalijosi pasikeitusia konsultavimo paslaugų teikimo situacija dėl COVID-19 pandemijos.

EUFRAS Valdybos pirmininkas Jussi Juhola džiaugėsi, jog nuo 2013 m. prie EUFRAS prisijungė 54 nariai iš 30 valstybių (Armėnijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Kosovo, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Makedonijos, Moldovos, Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Rusijos, Serbijos, Slovėnijos, Ispanijos, Šveicarijos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės) ir tikimasi, kad ateinančiais metais prisijungs dar daugiau narių, kurie prisidės prie tarptautinio konsultavimo paslaugų tinklo, kurio tikslas – tobulinti konsultavimo paslaugų kokybę, dalintis patirtimi skirtinguose regionuose. Pristatyti nauji EUFRAS nariai – INAGRO (Belgija), laisvai samdomas konsultantas Ciaran Gannon (Jungtinė Karalystė), Liuksemburgo žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros ministerija, tarp jų ir Lietuvos  žemės ūkio rūmai, prisijungę prie EUFRAS veiklos 2020 m.

„Lietuvos žemės ūkio rūmai nuolat ieško būdų, kaip prisidėti prie tvaraus, konkurencingo žemės ūkio plėtros. Bendradarbiaudami su ūkininkais vykdome įvairius novatoriškus projektus, kurių naudingą patirtį perduodame organizuodami lauko dienas, seminarus, konferencijas. Turime 29 metų patirtį  švietimo srityje: inicijuojame, organizuojame konsultacijas ir mokymus ūkininkams, kaimo verslininkams, amatininkams, kooperatyvų nariams ir kitiems suinteresuotiems subjektams, teikiame metodinę pagalbą, rengiame verslo planus, organizuojame tęstinio mokymo kursus, pagal atskiras mokymo programas, šalies mastu rengiame mokymus. Didelį dėmesį skiriame inovacijoms, kurios būtų naudingos ūkininkams. Didžiausias mūsų konsultantų pranašumas – tai, kad konsultantai yra ne tik teoretikai, bet ir praktikai – ūkininkai, ir dar turime tokių konsultantų, kurie yra ne tiki praktikai bet ir mokslininkai. Taigi jų patarimai ir konsultacijos tikrai yra labai vertinamos ūkininkų tarpe. Bėda tik ta, kad negalime patenkinti visų norinčiųjų gauti kokybiškas konsultacijas poreikių, nes tiesiog trūksta žmogiškųjų išteklių“,- trumpai pristatė konsultavimo veiklą LR ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Živilė Vitkienė.