Pritarta kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo projektui

2020 metų vasario 21d.  Žemės ūkio ministerijoje įvyko darbo grupės šalies kooperatyvų būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl veiklos reglamentavimo gerinimo pateikti posėdis, kuriame aktyviai dalyvavo LR ŽŪR organizacijos – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“  valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas ir valdybos narys Mindaugas Petkevičius, Lietuvos veislinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“  vadovė Vitalija Kuliešienė.

„Posėdžio darbotvarkėje – kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo galutinių siūlymų tinkamumo ir įstatymo pakeitimo projektas ir jo parengimo terminai. Pristatymą padarė ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas Andrius Burlėga. Darbo grupės nariai pritarė Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo projektui, kuris bus teikiamas Seimui. Posėdyje dalyvavęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis pažymėjo, kad kooperatyvai susiduria su valdymo, kapitalo pritraukimo, sprendimų priėmimo problemomis, todėl įstatymo pakeitimai turėtų palengvinti žemės ūkio kooperatyvų gyvenimą. LR ŽŪR organizacijų nariai pasiūlė pripažintų žemės ūkio kooperatyvų statuso nesieti su kalendoriniais metais“, – dalinasi informacija posėdyje dalyvavusi LR ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė.

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatuose numatyta leisti įtvirtinti kitokią narių balsų skaičiaus nustatymo tvarką bei nusistatyti atsiskaitymo su asmenimis, kurių narystė pasibaigė, terminus.

Taip pat įstatymo projekte siūloma leisti kooperatyvui pačiam spręsti dėl grynojo pelno skirstymo eilės tvarkos.

Kooperatinėje bendrovėje galės būti sudaromas ir kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas – stebėtojų taryba.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.