PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAI SKATINAMI PAVYZDINGAI TVARKYTI SAVO VALDAS

Ūkininkavimas privačiuose miškuose – nelengva užduotis miško savininkams. Kuo toliau, tuo labiau yra akcentuojamas ūkininkavimas miškuose pagal darnaus miškų naudojimo principus. Siekiant miško savininkus paskatinti tausoti savo turimą turtą ir skleisti efektyvaus ūkininkavimo privačiuose miškuose patirtį, Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA), bendradarbiaudama su Aplinkos ministerija, kaip ir kasmet organizuoja konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“, kurio metu išrenkami geriausiai savo miško valdą prižiūrintys miško savininkai. Miško savininkams šis konkursas svarbus ne tik dėl garbės ar apdovanojimo, tačiau taip pat suteikia galimybę palyginti savo valdą su kitomis to regiono ir respublikos valdomis, gauti praktinių patarimų betarpiškai iš komisijos, kuri vertina savininko valdą, narių. Tuo pačiu, tai neatsiejama galimybė miško savininkams, bendraminčiams pabendrauti tarpusavyje apdovanojimų metu.

Šiais metais, įgyvendinant pagrindinį konkurso tikslą –  skatinti privačių miškų savininkus savo miško valdose ūkininkauti pagal darnaus miškų ūkio tvarkymo bei naudojimo principus – bus išrinktos 3 pavyzdingiausios miško valdos visos Lietuvos mastu (I-III vietos Lietuvos Respublikoje) bei papildomam paskatinimui ‒ 5 miško savininkai bus apdovanoti už skatintinas miškininkystės iniciatyvas:

  1. Už pavyzdingai atliktus miško ugdymo kirtimus;
  2. Už savanorišką pagrindinių neplynųjų miško kirtimų vykdymą vietoj galimų   pagrindinių plynųjų miško kirtimų;
  3. Už pavyzdingą miško atkūrimą, miško apsaugą ir priežiūrą;
  4. Už pavyzdingą miško infrastruktūros įrengimą (rekreacinės zonos, kelių, pralaidų, melioracijos griovių įrengimą);
  5. Už racionalų miško kirtimo atliekų panaudojimą biokurui.

Renkant pavyzdingiausiai besitvarkančius miško savininkus miško valdos vertinamos kompleksiškai: dėmesys skiriamas valdos riboms ir riboženkliams, pagrindiniams ir ugdomiesiems kirtimams, želdiniams ir žėliniams, taip pat sanitarinei miško būklei, infrastruktūriniams įrenginiams, savanoriškiems aplinkosauginiams įsipareigojimams, šalutiniam ir nemedieniniam miško naudojimui. Papildomi balai paprastai rašomi už išskirtinius sprendimus ir rezultatus. Konkurso dalyviai bus vertinami vadovaujantis konkurso ,,Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nuostatais, patvirtintais aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-387. 

Konkurso vertinimo komisiją sudarys ne mažiau kaip 2 kvalifikuoti ir patyrę miškininkai. Numatoma, kad vertinimo metu taip pat dalyvaus ir Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai, Lietuvos miškininkų sąjungos atstovai. Plėtojant bendradarbiavimą tarp Lietuvos miško savininkų asociacijos ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT), LŽŪKT atstovai dalyvauja konkurso vertinimo komisijoje, tad papildomai visi konkurso dalyviai turės galimybę gauti konsultaciją apie ES paramos galimybes jų valdose ir preliminariai tartis dėl projektų parengimo. Primename, kad kvietimai teikti paraiškas miškininkystės priemonėms jau prasidėjo (daugiau informacijos ES paramos klausimais oficialioje LMSA svetainėje www.lietuvosmiskai.lt arba Nacionalinės mokėjimo agentūros tinklalapyje www.nma.lt).

Kasmetinį Lietuvos miško savininkų asociacijos rengiamą konkursą šiemet finansuoja ir pagrindinius prizus steigs Aplinkos ministerija. Be pagrindinių prizų steigėjų, kasmet visa eilė įmonių ir organizacijų teikia specialiuosius prizus. Pastovūs tokių prizų steigėjai yra UAB Likmerė, UAB Husqvarna Lietuva, IĮ Ginalas, UAB Miško darbai, UAB Graderlitas, UAB Parakas LT ir kitos įmonės. Prizą konkursui gali įsteigti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo.  Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti miškininko dienos proga organizuojamame Aplinkos ministerijos renginyje trečiąjį rugsėjo savaitgalį.

Lietuvos miško savininkų asociacija kviečia visus privačių miškų savininkus pristatyti savo valdas ir dalyvauti „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2016“ konkurse, kurio valdų apžiūros vyks 2016 m. liepos 15- rugpjūčio 31 d. Registruotis konkursui galima nuo dabar iki pat rugpjūčio 22 d. el. p. info@forest.lt; tel. : 8-5-276 7590, 8-614-53376, 8-686-07496. Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti svetainėje www.lietuvosmiskai.lt.

LMSA informacija, publikuojama bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija