Privataus miško tvarkymo aktualijos

Lapkričio 15 d. Mažeikių seniūnijos salėje rinkosi privačių miškų savininkai.

„Mažeikių rajono ūkininkams, kurių nemaža dalis yra ir miško savininkai, šiandien kyla daug klausimų dėl privataus miško tvarkymo, todėl aktualijoms aptarti organizavau susitikimą su Mažeikių rajono Valstybinės miškų tarnybos vyr. specialistu Virginijumi Griciumi ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos Mažeikių skyriaus atstovu Richardu Viršila. Susirinkime dalyvavo Nacionalinės žemės tarnybos Mažeikių skyriaus vedėjas Zigmantas Šimkus, supažindinęs su naujausiais reikalavimais, taikomais parduodant mišką ir žemės ūkio paskirties žemę“, – dalinosi mintimis po susitikimo ŽŪR Savivaldos organizatorė Mažeikių rajone Rūta Čaplinskienė.

Mažeikių rajone yra apie 6 tūkst. miško savininkų, kuriems rūpi teisingai naudoti savo turtą. Todėl miško savininkai turėjo daug klausimų specialistams. Dauguma miško savininkų nežinojo, kad norint kirsti mišką, nors ir savo privatų, taip pat būtina pasirūpinti leidimu, kurį išduoda Valstybinė miškų tarnyba.

Virginijus Gricius papasakojo apie pagrindinius miško kirtimus, kurie skirstomi į 4 grupes: ugdomuosius, pagrindinius, sanitarinius ir specialiuosius. Specialistas informavo, kad mišką kirsti geriausia žiemą, tačiau tam reikia pasiruošti. Pagrindiniai paruošiamieji darbai – atrėžti biržę ir gauti leidimą miškui kirsti. Leidimai išduodami remiantis vidinės miškotvarkos projektais, kurie reikalingi virš 3 ha miško.

Leidimai neprivalomi vykdant sanitarinius kirtimus, kai iškertamos tik vėjolaužos, baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III-IV miškų grupių miškuose. Leidimo taip pat nereikia, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo.

Miško savininkams buvo pristatytas dar vienas dokumentas – medienos gabenimo lapas, be kurio galima vežti tik iki vieno kietmetrio. Buvo aptartas ir miško palaukių tvarkymas, jaunuolynų priežiūra, miško savininko pareigos saugoti mišką nuo ligų, kenkėjų, gaisrų ir šiukšlintojų.