Puiki profesinio orientavimo priemonė, kurios pavyzdžiu galėtų pasekti ir kitos mokyklos

Plungės technologijų ir verslo mokykla (Plungės TVM) spalio 12 dieną organizavo respublikinį profesinio meistriškumo konkursą „Jaunasis artojas 2022“, kuriame varžėsi ne tik profesinių mokyklų mokiniai, bet ir jau patirtį savo, ar savo tėvų – ūkininkų ūkiuose turintys jaunieji ūkininkai.

„Sulaukėme nemažo susidomėjimo. Į konkursą užsiregistravo 7 profesinio mokymo institucijų mokiniai: Joniškio žemės ūkio mokyklos, Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialo ir Alantos skyriaus, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus, na ir žinoma mūsų – Plungės technologijų ir verslo mokyklos. Žinoma, kad labai džiaugiamės mūsų mokyklos bendradarbiavimu su rajono ūkininkais, todėl juos taip pat pakvietėme dalyvauti konkurse ir pademonstruoti savo ūkiuose įtvirtintas arimo kompetencijas. Sulaukėme net 6 ūkininkų registracijos iš Plungės r. (Nausodžio, Marcių, Stalgėnų, Alsėdžių kaimų) ir Rietavo sav. (Tverų ir Labardžių kaimų). Pasitikrinti kompetencijas tikrai visada naudinga, o jei dar organizuojamas konkursas, tai atsiranda ir jaudulys, ir atsakomybė. Žinoma, kad mums, kaip mokymo institucijų pedagogams taip pat yra savotiškas jaudulys, kaip mūsų mokyti mokiniai pasirodys, kaip jiems seksis, ką ateityje mums reikėtų daugiau akcentuoti. Tai savotiškas žinių bagažo ir praktinių gebėjimų egzaminas ir mokiniams ir jų mokytojams“, – sako renginio organizatorius, Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centro vadovas Arūnas Bitaris.

Nors visi stebime sparčią darbo rinkos kaitą, kurią įtakoja technologijos, tačiau turime pastebėti, kad būtent profesinio mokymo svarba valstybei auga. Darbo rinkoje visada bus paklausus darbuotojas, kuris turi ne tik kvalifikaciją, bet ir kompetencijas, kitaip sakant tas specialistas, kuris turi praktinius gebėjimus ir geba juos naudoti praktiškai. Šiandien tai yra svarbiausia. Šiandien Lietuvoje kuriantis investuotojams, augant pramonei, didėjant žemės ūkio sektoriaus reikalavimams, didelis vaidmuo tenka profesinio mokymo institucijoms ir juose dirbantiems pedagogams, jų bendradarbiavimui su ūkininkais, kitais darbdaviais. Eilę metų kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą. Deja ir šiandien šis klausimas aktualus. Todėl sveikintina Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centro iniciatyva pasitikrinti arimo kompetencijas. Šiandien Plungės TVM turi praktiniam mokymui reikalingą techniką ir įrangą, todėl gali užtikrinti galimybes Plungės, Rietavo, Telšių, Šilalės, Kretingos, Skuodo ir Mažeikių rajonų mokiniams, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovių darbuotojams mokytis ir tobulinti kompetencijas ne tik pagal pirminio, bet ir tęstinio mokymo programas, ar įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų. Mokykloje organizuojami mokymai pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, rengiami TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkai, C, CE kategorijų vairuotojai.

Be abejo tam , kad būtų užtikrintas kokybiškas mokymas, svarbiausia yra žmogiškieji ištekliai – pedagogai, kurie ne tik nuolat tobulina savo žinias ir kompetencijas, bet jas suprantamai perduoda mokiniams. Todėl Plungės TVM mokyklos pedagogai Rimas Namgaudis, Antanas Gedgaudas, Rimas Stonkus, Arūnas Bitaris buvo apdovanoti Žemės ūkio rūmų padėkomis.

Konkurse turėjo darbo ir komisija, kol suskaičiavo visų dalyvių rezultatus. Komisijos darbe dalyvavo Plungės r. Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Januška, įmonių atstovai. Komisija vertino paruošiamosios vagos sumestinę, paruošiamosios vagos tiesumą, riekių tiesumą sumestinėje, plūgo įleidimą ir iškėlimą, tuščiavagę (vagos gylį ir plotį), tuščiavagės tiesumą, išmestinę ir bendrą arimo vaizdą.

Pirmąją vietą mokinių tarpe iškovojo Aurimas Umbrasas iš Aukštaitijos PRC Alantos skyriaus, antrąją – Gražvydas Bartkus iš Plungės TVM, trečiąją – Kajus Ovsianikovas, Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus Žemės ūkio darbuotojo specialybės mokinys.

Ūkininkų tarpe pirmąją vietą iškovojo Deivydas Valančius, Plungės r. Marcių k.; antrąją – Orestas Adomavičius, Rietavo sav., Tverai; trečiąją – Ramūnas Šaulys, Rietavo sav., Labardžių k.

Visiems konkurso I-III vietų nugalėtojams Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įsteigė specialius prizus ir apdovanojo ŽŪR pirmininko dr. Arūno Svitojaus padėkos raštas, kuriuos įteikė ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.  Plungės TVM pedagogams ir mokyklos direktoriui Audriui Misiūnui, renginio rėmėjas – „Valstiečių laikraštis“ dovanojo metinę laikraščio prenumeratą, kurią įteikė Valstiečių laikraščio komercijos direktorė Rima Jurgaitienė.

Puikus renginys, kuris pademonstravo ne tik mokinių, bet ir ūkininkų, pedagogų, verslo ir įmonių, vietos savivaldos atstovų bendradarbiavimą. Tai puikiausia profesinio veiklinimo priemonė, kurios pavyzdžiu turėtų pasekti ir kitos mokyklos.