R. Šveistienė: „Matome prasmę bendradarbiavime“

Spalio 26 d. Žemės ūkio rūmų tarybos sprendimu, į Žemės ūkio rūmų narių gretas buvo priimta 47 organizacija – Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija, kuriai vadovauja dr. Rūta Šveistienė.

„Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija įkurta prieš 7 metus – 2010 m. Tvarkome vištinių žąsų, Lietuvos baltnugarių ir Lietuvos šėmųjų galvijų veislių registrus ir kilmės knygas, išduodame kilmės pažymėjimus, atliekame ūkinių gyvūnų vertinimus. Šiandien organizacijoje turime 161 narį. Organizacijos tikslas – suvienyti visų suinteresuotų asmenų žinias ir patirtį, siekiant išsaugoti ir gerinti Lietuvos nykstančias vietines ūkinių gyvūnų veisles ar populiacijas. Subrendome organizacijos viduje ir nusprendėme įstoti į Žemės ūkio rūmų bendruomenę, nes matome būtinybę ne tik bendradarbiauti, bet ir tiesiogiai dalyvauti savivaldos procesuose, teisinės bazės kūrime, Veislininkystės komitete, dalyvauti bendrose veiklose su kitomis Rūmų organizacijomis. Matome prasmę bendradarbiavime ir bendrų tikslų siekime“ – kalba asociacijos pirmininkė dr. Rūta Šveistienė.

Ūkinių gyvūnų nacionaliniai genetiniai ištekliai – tai naminiai gyvūnai, kurių išskirtiniai paveldimi požymiai susiformavę Lietuvoje, turi selekcinę, ekonominę, mokslinę, ekologinę, kultūrinę, istorinę svarbą Lietuvai ir yra svarbi pasaulinės žemės ūkio įvairovės ir visos biologinės įvairovės dalis. Visame pasaulyje senosios ūkinių gyvūnų veislės nyksta užleisdamos vietą daug populiaresnėms ir produktyvesnėms veislėms. Todėl mūsų asociacijos tikslas – kuo plačiau paskleisti žinias apie senąsias ūkinių gyvūnų veisles. Kuo daugiau žmonių įsijungs į senųjų ūkinių gyvūnų saugojimo darbą, nebūtinai tiesiogiai augindami nykstančių veislių gyvūnus, bet padėdami juos populiarinti, naudodami šių gyvūnų pagamintą produkciją, tuo mes prisidėsime prie senųjų veislių išsaugojimo ateities kartoms. Lietuvos vietinių ūkinių gyvūnų veislių saugojimas yra orientuotas daugiau į mažus šeimos ūkius.

„Priklausymas tarptautinėms organizacijoms, tokioms kaip Nykstančių ūkinių gyvūnų saugojimo draugija (GEH), bendravimas su užsienio partneriais, bendradarbiavimas su Šiaurės šalių genų banku atveria asociacijai plačias galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose, tobulinti kvalifikaciją ir perduoti patirtį savo nariams“ – sako  dr. R. Šveistienė.