Radviliškio rajone aptartas žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planas

2023 m. vasario 3 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Žemės ūkio rūmų organizuotas informacinis renginys „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas“.

Žemės ūkio rūmų Sertifikavimo skyriaus vedėjas Ramūnas Stonkus pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą: pristatė privalomus tikslus ir nacionalinius poreikius, bendrą finansavimą, taip pat supažindino su geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartais.

Informacinio renginio dalyviai diskutavo dėl daugiamečių pievų atstatymo. Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos narės, įsipareigojo nemažinti daugiamečių pievų daugiau nei 5 proc., palyginus su 2018 m. Jeigu einamais metais daugiamečių pievų plotas šalyje sumažės daugiau, nei leidžiama, ūkininkams gali tekti jas atstatyti tame pačiame ar kitame plote. Nevykdžiusiems šio įpareigojimo bus taikomos sankcijos. Atkūrimo reikalavimas taikomas 0,1 ha ir didesniems plotams.

Viena iš svarbių naujovių laukia ir paviršinių vandens telkinių apsaugos srityje. Nuo 2024 m. bus taikomas reikalavimas palikti ne mažesnes kaip 3 metrų pločio palaukes šalia ūkininkų laukuose esančių melioracijos griovių. Palaukės galės būti naudojamos žemės ūkio technikai pravažiuoti, tačiau pareiškėjas privalės užtikrinti, kad žolinė danga vyrautų.

Renginio dalyviai taip pat kalbėjo apie intervencines priemones, kurios prisidės prie gamybinių pajėgumų stiprinimo, taikant tvaresnius gamybos būdus.

Rūmų atstovas išsamiai pristatė ekoschemas, kuriomis siekiama prisidėti prie aplinkos apsaugos ir klimato tikslų įgyvendinimo, bet ir prie tvaresnių maisto sistemų kūrimo, išlaikant apsirūpinimo maistu ir gamybos potencialą bei didinant ūkių gyvybingumą ir konkurencingumą. Taip pat aptarė susietąją paramą skirtingiems žemės ūkio sektoriams, kaimo plėtros priemones, tiesiogines išmokas ir kt.

Renginio pabaigoje vyko diskusija žemdirbiams aktualiais klausimais.