Raseinių rajono ūkininkų sąjungos skyriaus pirmininku perrinktas Rimas Gunevičius

2022 m. kovo 18 dieną vyko Raseinių rajono ūkininkų sąjungos skyriaus ataskaitinis – rinkiminis  susirinkimas, kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis.

„Ūkininkų laukia  pokyčiai, nes Europos Tarybos oficialiai priimtoje  naujoje bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP), kuri bus taikoma 2023–2027 m. laikotarpiu, siekiama sustiprinti žemės ūkio indėlį į ES ir aplinkos bei klimato tikslus, teikti tikslingesnę paramą mažesniems ūkiams, suteikti daugiau lankstumo valstybėms narėms pritaikant priemones prie vietos sąlygų. Šio pavasario darbai prasideda gan sunkiu ir neramiu laikotarpiu, todėl labai svarbus ūkininkų susitelkimas, vienybė, žinios ir naujovių taikymas. Džiaugiuosi, kad rajone aktyviai dirbate ir bendrų tikslų siekiate vieningai“, – sakė S.Dimaitis.

Raseinių rajono ūkininkų sąjungos skyriaus tarybos narė Genutė Mosteikienė pažymėjo, kad Raseinių rajono ūkininkai į rajono biudžetą įneša svarų indėlį – už dirbamą žemę sumoka apie 700 tūkst. eurų mokesčių, sukuria nemažai darbo vietų. Kol Lietuvoje yra ūkininkų  – badas negresia. Raseinių rajono skyriaus ūkininkų sąjungos gretose per  200 ūkininkų, kurie moka nario mokestį ir inicijuoja įvairias veiklas. Ūkininkai svarsto galimybę  išleisti knygą apie rajono ūkininkus, kurios iniciatoriai – Raseinių rajono ūkininkų sąjungos skyriaus taryba ir Pranas Laurinavičius.

Susirinkime trijų metų kadencijai Raseinių rajono ūkininkų sąjungos pirmininku perrinktas Rimantas Gunevičius, atnaujinta taryba, kurioje 12 narių: Albinas Gruzdžiūnas, Vidmantas Tijūnaitis, Skaidrutė Žuvelaitienė, Algimantas Mielinis, Linas Mockus, Irena Dobrovolskienė, Edmundas Jonyla, Daiva Lukauskienė, Gintautas Lukoševičius, Egidijus Rašimas, Žydrūnas Blėdis, Genutė Mosteikienė.