Renginys apie inovacijų įtaką, skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą

Birželio 6 d. Žemės ūkio rūmai organizuoja renginį „Inovacijų įtaka skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą“, kuris vyks Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute.

Renginio tikslas – skatinti bendruomeniškumą ir keitimąsi gerąja patirtimi bei taikyti inovacijas bendruomenėse, prisidedant prie žemės ūkio kultūros puoselėjimo ir tradicijų išsaugojimo bei informacijos sklaidos.

„Šiandien daug kalbame apie inovacijas, ir ne tik kalbame, bet ir įgyvendiname įvairius projektus ir veiklas, kurios skatina socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą. Ypač svarbu skatinti bendruomeniškumą plačiąja prasme, kuris prisidėtų prie žemės ūkio kultūros puoselėjimo ir tradicijų išsaugojimo, skatinti bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą, keitimąsi gerąja patirtimi tarp mokslo ir mokymo institucijų ir žemdirbių savivaldos organizacijų bei kaimo bendruomenių. Mums, kaip renginio organizatoriams, svarbi ir renginio vieta, todėl pasirinkome Akademiją, kurioje dar 1956 metais buvo įkurtas Lietuvos žemdirbystės institutas (dabar – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas). Žemės ūkio rūmų organizacijoms ir jų nariams yra aktualu pasidalinti mintimis, pasikeisti patirtimis ir susipažinti su naujausiais mokslo pasiekimais bei susipažinti, kaip inovacijos prisideda prie visuomenės reikmių tenkinimo, kaip kuria, kaupia ir skleidžia naujas mokslo žinias tvarių žemės, miškų ir aplinkos išteklių pažinimui, jų konkurencingam vystymui ir naudojimui. Svarbu ir tai, kad galėsime ne tik išklausyti pranešimų, bet ir sudalyvauti diskusijose bei edukacijose, kurių metu įtraukiai supažinsime su žemdirbystės tradicijomis ir inovacijomis“, – sako ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus.

Renginyje bus kalbama apie inovacijų įtaką, skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą, vyks edukacinės veiklos, kuriose bus supažindinama su žemdirbystės tradicijomis ir šiandien taikomomis inovacijomis, tausojančiomis dirvožemį. Vyks edukacinė programa selekciniuose laukuose.

Renginys finansuojamas pagal žemės ūkio parodų, mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo finansavimo taisykles.