Rokiškėnų išvyka į Lenkiją

Lapkričio 25-26 dienomis Rokiškio rajono ūkininkai lankėsi Lenkijoje. Kelionę organizavo Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė-Datkūnienė, Rokiškio rajono žemės ūkio skyrius ir Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga. 

Kelionės tikslas – sužinoti, kokios sąlygos lemia pieno ūkių klestėjimą Lenkijoje ir kodėl Lenkijos ūkininkai taip aktyviai supirkinėja lietuvių ūkininkų pieninių karvių bandas su visa ūkio įranga.

Rokiškėnus šiltai sutiko ir broliškai sveikino Punsko valsčiaus Viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis, kuris akcentavo, kad savo šalį – Lietuvą ir savo šeimą kiekvienas turi gerbti ir mylėti. Punske 80 % gyventojų – lietuviai, mokykloje dalykai dėstomi lietuvių kalba, todėl dažnas Punsko jaunuolis atvyksta studijuoti ir į Lietuvos universitetus. Šiame miestelyje ypatinga lietuvybės dvasia alsuoja kiekvienas pastatas, gatvė, renginys, ar sutiktas gyventojas. Meilė Lietuvai ypatingai jaučiama ir verčianti susimąstyti, kad visai šalia, tie patys lietuviai, rodos, ir myli ir vertina ir gerbia Lietuvą labiau nei mes patys, gyvenantys Lietuvoje. Meno kolektyvai atlieka tik lietuvišką repertuarą, ir tų kolektyvų nariai – daugiausiai jauni žmonės iki 30 metų. Kaip kalbėjo kelionės dalyviai – „išmokome svarbiausią pamoką – lietuvybės, tautiškumo ir pagarbos bei meilės Tėvynei.”

Lankantis Punsko lietuvių ūkiuose žavėjo tvarka ir atvirumas. Ūkininkai mielai atsakinėjo į kelionės dalyvių klausimus, tiek apie sunkumus patiriamus ūkyje, tiek apie teisinius aktus, reglamentuojančius jų veiklą ir apie džiaugsmus, kurie skatina judėti pirmyn. Punsko žemės ūkio specialistas supažindino su sunkumais kylančiais dėl pasinaudojimo ES parama, kurie labai panašūs kaip ir Lietuvoje, tačiau taip pat pažymėjo, kad Lenkijos ūkininkams tenka mažesnė mokesčių našta nei Lietuvoje. Vien skirtingas PVM tarifas taikomas įvairioms prekių grupėms leidžia lengviau vystyti verslą, o ir šiaip ūkininkavimas Lenkijoje ne toks jau ir verslas, nes buhalterinė apskaita nėra privaloma, tai kiekvieno apsisprendimo reikalas. O ką kalbėti apie ekologinio ūkininkavimo galimybes, kuomet nėra jokios patikros.

Didžiausia problema ūkininkams – žemės trūkumas. Ūkiai vyrauja nedideli – iki 100 ha ir vyrauja  pienininkystės ūkiai. Pienas tiekiamas galingiems Lenkijos kooperatyvams, kurio dalininku tampa kiekvienas ūkininkas priduodantis kooperatyvui pieną. Kooperatyvai labai stambūs – todėl ūkininkus atstovauja išrinkti atstovai. Nei AB nei UAB pieno perdirbėjų tarpe nėra. Ir dar vienas svarbus aspektas, be kurio turbūt nebūtų tokio tvaraus ūkininkavimo – ūkiai yra perduodami iš kartos į kartą.

Antrąją išvykos dieną rokiškėnai aplankė  tarptautinę parodą Lenkijoje „Cenrinė žemės ūkio paroda”.  Nors parodoje ūkininkai tikėjosi rasti   žemės ūkio technikos, žemės ūkio pastatų projektavimo ir statymo įmonių, kuo įvairesnių naminių paukščių ir gyvūnų, deja, liko nusivylę.

Aptarinėdami kelionės įspūdžius rokiškėnai jau planuoja išvyką į Hanoveryje (Vokietija) vyksiančią tarptautinę žemės ūkio ir įrengimų parodą – AGRITECHNICA 2017.