Rūmai kreipiasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją

Lapkričio 23 d. Žemės ūkio rūmai kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją prašydami ištirti ir įvertinti neteisėtą ir šališką Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio ir Vytauto Kamblevičiaus, elgesį.

Pastaruoju metu Žemės ūkio rūmų garbę ir orumą siekia menkinti Seimo nariai R. Žemaitaitis ir V. Kamblevičius, viešai skleisdami dezinformaciją apie Žemės ūkio rūmus. Minėti Seimo nariai netikrino savo teiginių tikrumo bei teisingumo, Žemės ūkio rūmų neprašė pateikti jokių dokumentų, kurie leistų realiai įvertinti situaciją. Taigi tokie Seimo narių vieši nuomonės reiškimai atsiliepia bendram šalies ir taip žemam socialinio kapitalo lygiui.

Rūmų nuomone, minėti Seimo nariai nesąžiningai naudojasi savo padėtimi ir šališkai bei tendencingai veikia prieš Žemės ūkio rūmus.

Atitinkamai, Seimo narių R. Žemaitaičio ir V. Kamblevičiaus pasiūlymas neskirti jokio valstybės finansavimo, Žemės ūkio rūmų vertintinas kaip Seimo narių sąžiningumo principo pažeidimas bei šališkas naudojimasis savo padėtimi bei įtaka.

Žemės ūkio rūmai informavo Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad V. Kamblevičius, pažeisdamas Asociacijų įstatyme įtvirtintą draudimą, ragina Seimo narius ir pareigūnus (Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką, Žemės ūkio ministrą) neteisėtai kištis į Rūmų veiklą – likviduoti Žemės ūkio rūmus arba pakeisti statutą. Tai pažeidžia Asociacijų įstatymo 14 str. nuostatą, jog valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.

Be to, V. Kamblevičius viešai skatina žemdirbius nesilaikyti teisės aktų normų ir klastoti duomenis dėl žemės ūkio paskirties žemės našumo balų siekiant gauti didesnę paramą iš Europos Sąjungos.

Žemės ūkio rūmuose vadovaujamasi demokratijos principais, kas užtikrina ir sudaro visas sąlygas organizacijoms – narėms reikšti iniciatyvas, plėtoti sąmoningumą, atstovauti savo narių interesams ir gerovei bei socialiniam kapitalui auginti. Žemės ūkio rūmai konsoliduotą nuomonę teikia ne tik šalies valdžios institucijoms, bet ir tarptautinėms organizacijoms.

Žemės ūkio rūmai vykdo kryptingą ir nuoseklią veiklą atstovaujant žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams, atsižvelgdami į organizacijų – narių konsoliduotą ir balsų dauguma patvirtintą nuomonę. Tokia Žemės ūkio rūmų veikla prisideda prie pilietinės visuomenės stiprinimo ir socialinio kapitalo generavimo.

Žemės ūkio rūmai, kreipdamiesi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją prašo:

  • Atlikti Seimo narių R. Žemaitaičio ir V. Kamblevičiaus elgesio tyrimą bei įvertinti neteisėtą ir šališką šių politikų elgesį ir Seimo narių veiksmų atitiktį Seimo statuto, Asociacijų įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimams;
  • Įvertinti, ar Seimo nariai R. Žemaitaitis bei V. Kamblevičius aukščiau aprašytais veiksmais neviršijo savo, kaip Seimo narių įgalinimų ir ar jais nepiktnaudžiavo;
  • Įvertinti Seimo nario V. Kamblevičiaus veiksmus agituojant bei skatinant žemės ūkio veikla užsiimančius subjektus žinomai pažeidinėti teisės aktų reikalavimus, siekiant gauti didesnes paramos sumas.

***

Žemės ūkio rūmai (teisinė forma – asociacija) – žemės ūkio veikloje ir kaimo plėtros procesuose dalyvaujančių organizacijų susivienijimas, padedantis įgyvendinanti žemdirbių savivaldą. Žemės ūkio rūmai įsteigti 1926 m., sovietų okupacijos sąlygomis 1940 m. likviduoti, o po Nepriklausomybės atkūrimo veikla buvo atnaujinta 1991 m. Šiandien Žemės ūkio rūmai  vienija 47 organizacijas ir yra socialinio dialogo tarp Lietuvos kaimo žmonių, žemdirbių ir valstybės organizatorius. Nuo 2007 m. Žemės ūkio rūmai yra aukščiausio socialinės partnerystės organo – Trišalės tarybos narys, tarptautinių organizacijų – COPA –COGEGA (Europos ūkininkų ir kooperatyvų organizacijos), IDF (Tarptautinės pienininkystės federacijos), Baltijos šalių žemės ūkio organizacijų tarybos narys. Be to, Žemės ūkio rūmai rengia ir įgyvendina Europos inovacinius mokslo, Europos socialinio fondo, Kaimo plėtros programos projektus.