S.Dimaitis: „Turime būti aktyvūs ir vieningi siekiant teisingos BŽŪP“

Spalio 19 d. Budapešte (Vengrija) po konferencijos „Tvarus ūkininkavimas“, Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Kroatijos, Vengrijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai susirinko diskusijai dėl BŽŪP ateities po 2020 m. Prie diskusijos prisijungė ir Bulgarijos žemdirbių atstovai.

Diskusijų metu kiekviena šalis pristatė esamą situaciją žemės ūkio sektoriuje: Čekijoje šiais metais derlius mažesnis nei pernai 14 proc., kai kuriuose rajonuose net 50 proc.; Slovakijoje nuostoliai siekia per 10 mln. eurų. Šalyje nėra kompensacinio mechanizmo; Kroatijoje dėl gamtinių sąlygų skaičiuojami nuostoliai siekia per 350 mln. eurų. Sojos ir kukurūzų kainos mažesnės nei pernai, pieno gamyba krito, tiesioginių išmokų išmokama 80 proc.; Lenkijoje pavasarį iššąlo sodai, o derliaus nuėmimo darbai vėlavo visą mėnesį, dėl ko derliaus kokybė ženkliai krito. Lenkijoje veikia sistema, kai apsidraudusiems ūkininkams nuo nedraudiminių įvykių žalą kompensuoja valstybė. Tokia sistema skatina ūkininkus draustis. Neapsidraudusiems ūkininkams valstybė nedraudiminę žalą kompensuoja tik 50 proc.; Vengrijoje augalininkystės sektorius yra geresnėje situacijoje nei gyvulininkystės, nes vengrai patyrė apie 30 mln. žalą dėl paukščių gripo, kyla grėsmė dėl AKM, kuris siaučia Ukrainoje; Bulgarijoje šiais metais rekordinis kviečių derlius, tačiau kukurūzų ir saulėgrąžų derlius kur kas kuklesnis nei įprastai, o taip pat prastesnė jo kokybė.

Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Kroatijos, Vengrijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai ir Bulgarijos žemdirbių atstovai aptarė 2017 m. kovo 30-31 d. Slovakijos sostinėje – Bratislavoje priimtos deklaracijos ir  2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų iniciatyva surengtos konferencijos metu pasirašyto susitarimo dėl BŽŪP aktualijas.

„Konsoliduoti nuomonę ne tik šalies žemdirbių, bet ir tarptautiniu mastu, geranoriškai bendradarbiaujant su kaimyninių šalių žemės ūkio rūmais yra labai svarbu. Toks bendradarbiavimas ir vieningos nuomonės reiškimas tikėtina, kad įtakos EK sprendimus. Juk jau nesame ES naujokai – 13 metų esame pilnateisiai bendrijos nariai. Nuolatinis apsikeitimas nuomonėmis tarp žemės ūkio rūmų išties labai naudingas, padeda išryškinti žemdirbiams aktualius aspektus dėl būsimos BŽŪP, užkuria naują bangą bendrų interesų – sąlyčio taškų konsolidavimui, siekiant paveikti BŽŪP reformos procesą. Žemės ūkis yra visų mūsų gyvenimo pagrindas, todėl tik inovatyvi, stipri, moderni, supaprastinta, orientuota į klimato kaitos proceso mažinimą ir pakankamai finansuojama politika gali užtikrinti geresnę ateitį“ – kalbėjo Sigitas Dimaitis, laikinai einantis pareigas Žemės ūkio rūmų pirmininkas.

„Žemdirbių iniciatyva iš apačios dėl BŽŪP ateities po 2020 metų yra labai svarbu. Kad vienijame jėgas ne tik nacionaliniu, bet ir Baltijos bei Višegrado šalių mastu – didelis sėkmingų organizacijų pasiekimas ir darbas. Jei ir toliau taip darniai dirbsime ir bendradarbiausime – tikėtina pasieksime savo tikslą“ – kalbėjo Vengrijos žemės ūkio rūmų pirmininkas Balazs Gyorffy.

Vengrijos žemės ūkio rūmai ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos atstovai savo parašais prisijungia prie Bratislavos deklaracijos ir Lietuvos susitarimo.

Po diskusijos, Čekijos Respublikos žemės ūkio rūmų prezidentas Zdenek Jandejsek, Lenkijos centrinių žemės ūkio rūmų tarybos narys Robert Nowak, Kroatijos žemės ūkio rūmų priežiūros tarybos narys Željko Mihelic, Slovakijos žemės ūkio ir maisto rūmų prezidentas Milan Semančik,  Lietuvos žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis,  Vengrijos žemės ūkio rūmų prezidentas Balazs Gyorffy ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos atstovas Svetoslav Rusalov, pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų tikslų BŽŪP siekimo.

***

2017 m. kovo 30 – 31 d. deklaracijoje, kuri buvo pasirašyta Bratislavoje buvo akcentuojama: teisingas ir vienodas sąlygas ūkininkams visose ES valstybėse narėse; išlaikyti tvirtą BŽŪP biudžetą prisitaikyti prie klimato kaitos; BŽŪP supaprastinimas; sąžininga maisto grandinė; rizikos valdymas/ūkininkų pajamų saugumo ir stabilumo užtikrinimas; išlaikyti žemės ūkio gamybą ir gyvybingumą ES kaime.

2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų iniciatyva organizuotos konferencijos „Bendrosios žemės ūkio politikos ateitis: žemdirbių interesų pripažinimas“ metu buvo pasirašytas susitarimas su Suomijos, Latvijos, Čekijos  žemės ūkio rūmų atstovais, kuriam pritarė ir Lenkijos bei Vengrijos žemės ūkio rūmai. Susitarime pabrėžiama, kad vienas prioritetų – sąžiningų ir teisingų konkurencijos sąlygų sudarymas ūkininkams visose ES valstybėse narėse. Tiesioginių išmokų skirtumai tarp valstybių narių turi būti panaikinti.