S.Dimaitis: „Turime konsoliduoti poziciją dėl BŽŪP"

L. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos (LŽŪKA) „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis, LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ ir Cogeca viceprezidentas Mindaugas Maciulevičius, kovo 7 d., Vilniuje susitiko su Cogeca viceprezidentu Martin Pycha, Čekijos žemės ūkio kooperatyvų vadovu Miroslaw Blazek bei žemdirbių savivaldos atstovais.

Susitikimo dalyviai aktyviai diskutavo BŽŪP po 2020 m. klausimais. Čekijos žemės ūkio kooperatyvų vadovas Miroslaw Blazek pažymėjo, kad čekai pasisako prieš ES siūlymą nustatyti tiesioginių išmokų „lubas“, kadangi Čekijoje vidutinis ūkio dydis – 80 ha, todėl TI lubų nustatymas čekų ūkininkams nenaudingas.

Atsižvelgiant į BŽŪP planavimo tendencijas jau šiandien aišku, kad BŽŪP biudžetas po 2020 m. mažės. Tačiau labai svarbu, kad Lietuva, drauge su kitomis Baltijos ir Vyšegrado šalimis laikytųsi vieningos pozicijos dėl išmokų sulyginimo su senosiomis ES šalimis.

„Senosios ES šalys turi puikią derybų patirtį ir siekia sau palankių sprendimų, todėl naujosios ES šalys turi konsoliduoti nuomonę bei poziciją ir aktyviai dirbti BŽŪP formavimo po 2020 m. procesuose“ – kalbėjo Cogeca viceprezidentas Martin Pycha iš Čekijos.

Susitikimo dalyviai sutarė susitikti gegužės mėnesį Čekijoje drauge su visomis Baltijos ir Vyšegrado šalimis dėl bendros pozicijos BŽŪP po 2020 m. formavimo, atstovaujant savo šalių žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams.

„Baltijos, Vyšegrado ir kitos naujosios ES šalys turi vienytis ir aktyviai atstovauti savo šalių žemdirbių interesams. Tikėtina, kad į konsoliduotą nuomonę ES institucijos atsižvelgs formuojant naują BŽŪP perspektyvą” – sakė S.Dimaitis.