S. Pranckus: „Patirtį mielai perduodame praktikantams“

Alytaus rajone, Simno seniūnijoje, Ąžuolinių kaime ūkininkaujantis Stasys Pranckus turi mišrų ūkį.

Ūkininkas 111 ha žemės plote augina žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius rapsus, žirnius,  kukurūzus silosui. Ūkyje girdisi ir 12 melžiamų karvių mūkimas. Čia taip pat auginamos telyčios bandos atnaujinimui. Vasarą karvės ir telyčios laikomos lauke, o jas gano elektrinis piemuo.  Karvių melžimui ūkis naudoja 4 melžimo aparatus, o pamelžtas pienas laikomas 500 litrų talpos šaldytuve. Žiemą karvės laikomos tvarte ir šeriamos rankiniu būdu.

Ūkininkas ne kartą pasinaudojo Kaimo plėtros programos „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ priemone, kurios pagalba įsigijo traktorių Zetor Forterra, plūgą, germinatorių, diskinį skutiką, trąšų barstomąją, javų sėjamąją, traktorių John Deere.

Ūkyje dirba pats Stasys su sūnumi, kuris šiuo metu studijuoja Aleksandro Stulginskio universitete. Ūkio dvejybinę buhalterinę apskaitą veda ūkininko žmona Irena. Taip pat ūkininkas samdo vieną ūkio darbininką.

„Mielai savo patirtį ir darbo įgūdžius perduodu jaunajai kartai – praktikantams, kurių sulaukiu iš Simno žemės ūkio mokyklos. Praktinis mokymas ūkyje – svarbiausia ir naudingiausia jauno žmogaus patirtis, kurią jis visada suras kur pritaikyti“ –  sako Stasys Pranckus.

Ūkininkas lanko žemės ūkio parodas, dalyvauja seminaruose, mokymuose, domisi naujausiomis technologijomis, žemės ūkio mokslo naujovėmis. Bendradarbiaujant su UAB „Baltic Agro“ 2017 metais 5 ha plote buvo vykdomas eksperimentas  – auginami 4 skirtingų veislių rapsai. Eksperimento rezultatų pristatymui ūkininko ūkyje buvo organizuojamos lauko dienos.

Stasys Pranckus yra Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriaus „Dzūkijos ūkininkas“ narys, Alytaus kredito unijos narys.