Sėkmingi kooperacijos pavyzdžiai skatina bendradarbiauti

Žemės ūkio rūmai organizavo renginį, kuriame geraisiais kooperacijos pavyzdžiais dalinosi žemės ūkio kooperatyvų vadovai ir valdybos nariai.

Patirtimi steigiant kooperatyvą, plėtojant jo veiklą ir sprendžiant įvairius iššūkius pristatė pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas ir direktorius Rolandas Jurkus.

 

Be pieno supirkimo iš ūkininkų, kooperatyvas užsiima ūkiui reikalingų prekių pardavimu (prekiauja kombinuotaisiais pašarais, prekėmis, skirtomis gyvulininkystės reikmėms, rulonavimo plėvele, tinkleliu), teikia buhalterinės apskaitos ūkininkams tvarkymo paslaugas.

ŽŪKB „Pieno gėlė“ inicijavo pirmosios Lietuvoje pieno gamintojų organizacijos įkūrimą. Taip 2018 m. buvo įkurta pieno gamintojų grupė, sujungusi 3 žemės ūkio kooperatyvus: ŽŪKB „Pamario pienas“, ŽŪK „Pienininkas“, ŽŪKB „Pieno gėlė“ ir 8 ūkininkus.

„Gamintojų grupę – UAB „Pieno partneriai“ įkūrėme siekiant padidinti derybines galias, optimizuoti pieno pardavimo procesus, užtikrinti didesnes pajamas už parduodamą produkciją, padėti pieno ūkiams įgyvendinti pažangius, kiekvieno poreikius atitinkančius, ir jų ūkio vertę didinančius sprendimus. Mūsų vizija – tapti lyderiaujančia, inovatyvia ir sugebančia dirbti prisitaikant prie kintančių aplinkos veiksnių, pieno gamintojų organizacija Lietuvoje“, – informavo gamintojų grupės direktorius Rolandas Jurkus.

Šiandien ši pirmoji šalyje pieno gamintojų organizacija:

  • bendrai laiko 8700 karvių;
  • per metus pagamina 41 000 t pieno.

Nariai valdo:

  • Daugiau kaip 14 000 ha dirbamos žemės;
  • Metinė apyvarta – per 12 milijonų eurų;
  • Eksportuoja 27 procentus produkcijos.

2019 m. gamintojų grupė įgyvendino pirmąjį verslo plano etapą ir įsigijo naują Scania pienovežį, o 2020 m. – įsigijo dvi priekabas pienui vežti.

Žemės ūkio kooperatyvo (ŽŪK) „AGROLIT“ direktorius Vilius Jundulas pristatė pirmąją pripažintą Lietuvoje daržovių gamintojų organizaciją – pripažintą žemės ūkio kooperatyvą „AGROLIT“.

„Buvo sukurta ne viena iniciatyvinė grupė, kuri analizavo kooperatyvų ir gamintojų grupių naudą ir privalumus. Šių grupių narius vienijo viena idėja – įkurti kooperatyvą, kuris vienytų fizinius ir juridinius asmenis, auginančius daržoves šiltnamiuose. Įgyvendinome savo idėją ir jau skaičiuojame devintus sėkmingo darbo metus (ŽŪK „AGROLIT“ įkurtas 2011 m.). ŽŪK „AGROLIT“ steigėjai: UAB „Kietaviškių gausa“, Alytaus r. ūkininkas Andrius Juška, UAB „Agrošiltnamiai“, Alytaus r. ūkininkas Algimantas Žemaitis, Širvintų r. ūkininkas Vidmantas Vyšniauskas. Pagal kooperatyvo įstatus, nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys daržovių auginimu, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų. 2012 m. buvome pripažinti Vaisių ir daržovių gamintojų grupe ir įgyvendinome pripažinimo planą, pagal kurį buvo finansuotos investicijos užaugintos produkcijos prekybos gerinimui ir įsigytos produkcijos rūšiavimo mašinos, taros plovimo mašinos, transporto priemonės su vėsinimo įranga, krautuvai, šaldymo kameros, rankiniai hidrauliniai vėžimėliai, stacionarios svarstyklės. Bendradarbiaujant daug lengviau valdyti krizes ir pokyčius. Apjungę jėgas galime eliminuoti konkurencinį pranašumą ir barjerus“, – kalbėjo V. Jundulas.

Diskusijose aktyviai dalyvavo Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadovė Vitalija Kuliešienė, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė, Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. Jan Žukovskis.

„Organizuotas gerųjų kooperacijos pavyzdžių renginys tikrai pavyko. Visi renginio dalyviai – tai sėkmingai Lietuvoje veikiančių kooperatyvų lyderiai, kurie kupini pozityvumo, iniciatyvų, turintys ne tik teorinių kooperacijos žinių, bet ir praktiškai įkūrę kooperatyvus asmenys, įgiję tarptautinės patirties, dalyvaujantys užsienio parodose ir mugėse. Smagu ir tai, kad šie kooperacijos lyderiai aktyviai dirba Žemės ūkio rūmų Kooperacijos veiklos komitete, kur drauge gvildenamos kooperacijos problemos, teikiami siūlymai įstatymui bei bendradarbiaujama su valdžios institucijomis. Kooperatinis judėjimas tikrai turi puikias galimybes ir perspektyvas Lietuvoje ir labai smagu, kad visus kooperacijos idėjos nešėjus vienija LR ŽŪR narė – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“, atstovaujanti narių interesams ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu“ – informuoja Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė.

Gerųjų pavyzdžių renginyje taip pat dalyvavo: Karolis Montvila – Žemės ūkio kooperatyvas „Plant“; Paulius Daniūnas – Žemės ūkio kooperatyvas „Plant“; Vygandas Kumpys – Žemės ūkio kooperatyvas „Žemaitijos aruodai“; Giedrius Greičius – Žemės ūkio kooperatyvas „Suvalkijos daržovės“; Donatas Montvila – Lietuvos šiltnamių asociacijos atstovas; Mindaugas Petkevičius – ŽŪK „Eko tikslas“ vadovas; Tomas Raudonius – ŽŪK „PienasLT“ valdybos pirmininkas; prof. Julius Ramanauskas – Klaipėdos universitetas; Mindaugas Kumpys – Žemės ūkio kooperatyvas „Baltic Cereals“; Daiva Jankauskaitė – Žemės ūkio ministerijos Bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais skyriaus vedėja; Robertas Pikšrys – Žemės ūkio ministerijos Bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais skyriaus atstovas; Paulius Uleckas – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus atstovas.