Kviečiame į seminarą apie ekologiškos produkcijos tiekimą vaikams

Maloniai kviečiame žemės ūkio ministerijos, savivaldybių vaikų ugdymo įstaigų atstovus, ekologiškos produkcijos augintojus ir tiekėjus dalyvauti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų organizuojamame seminare „Ekologiškos produkcijos vartojimo skatinimas ir tiekimas vaikams“, kuris vyks š. m. gruodžio 7 d. (pirmadienį) 10 val. per „Microsoft Teams“ programą, nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNkNjJjZWMtYTQ0ZC00MmQ4LTk5ZjItMTdlNGJlYTQ0MTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%2243657bae-aa12-4a6a-bde0-8f8af4652e5d%22%7d

Seminaro tikslas – pasidalinti informacija, žiniomis, patirtimi ir efektyviau bendradarbiauti siekiant plėtoti pagal ekologinės žemdirbystės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendromis pastangomis ir veikla investuojant į vaikų ateitį bei sveikatą, palaikant regionų gyvybingumą ir trumpinant maisto tiekimo grandinę.

 

SEMINARO DARBOTVARKĖ

2020 m. gruodžio 7 d.

10.00 – 10.10 val. Seminaro pristatymas. Savivaldos, bendruomenės bei trumpųjų tiekimo grandinių dalyvių bendradarbiavimas. Saulius Daniulis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas, dr. Arūnas Svitojus, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas. 

10.10 – 10.30 val. Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių pristatymas. Loreta Mačytė, Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė.

10.30 – 10.45 val. Vaikų maitinimo ekologiškais produktais patirtis ir problematika. Birutė Jucevičienė, Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis” direktorė.

10.45 -11.00 val. Ekologiškos produkcijos augintojų patirtis, produktų pasiūla ir tiekimas. Nikolajus Dubnikovas, Žemės ūkio kooperatinės bendrovės BIO LEUA direktorius.

11.00 – 12.00 val. Diskusija. Komunikacija, bendradarbiavimas ir kooperacija realizuojant trumpųjų ekologiško maisto tiekimo grandinių sėkmę.

 

Naudinga informacija:

Nuo lapkričio 3 d. iki gruodžio 31 d. priimamos paraiškos pagalbai gauti 2021 metams (paramos laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267.

Paramos paraiškos forma skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/ekologisku-zemes-ukio-ir-maisto-produktu-vartojimo-skatinimas-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose/dokumentu-formos/21178

Daugiau informacijos apie paramą:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/ekologisku-ir-pagal-nacionaline-zemes-ukio-ir-maisto-kokybes-sistema-pagamintu-maisto-produktu-vartojimo-skatinimo-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-parama-2020-m-iii/30986?tab=1

 

Atsakingas už renginį asmuo – LR ŽŪR Žemės ūkio technologijų skyriaus vyr. specialistė dr. Edita Karbauskienė, el. p.: e.karbauskiene@zur.lt arba mob. tel. 8-614 08763.