Šiuolaikinio ūkininkavimo aktualijos

Gruodžio 7 d. Žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė dalyvavo Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) organizuotose konferencijose Briuselyje. Konferencijose aptarti  šiuolaikinio ūkininkavimo aspektai – nuo bioįvairovės išsaugojimo laukuose naudos ūkiui, iki naujausių technologijų panaudojimo produktyvumui gerinti.

Konferencijai „Bioįvairovei palankus ūkininkavimas: ar ateitis priklauso ekologijai?“ pirmininkavęs Europos Parlamento narys Karl Heinz Florenz renginį pradėjo savotišku įspėjimu politikams – „Negalima žemės ūkio reguliavimo vykdyti tik per nusižengimų persekiojimą. Perdėtas kišimasis į ūkio veiklą tik didina ūkininkų nepasitikėjimą ir piktinimąsi valdžia“ – kalbėjo EP narys.

Kiti konferencijos dalyviai pabrėžė, jog kuo didesnės bioįvairovės išsaugojimas yra naudingas ne tik gamtai, bet ir ūkiui. Bioįvairovę išsaugančios ekologiškos ūkininkavimo sistemos gerina dirvožemio būklę, didina organinės medžiagos kiekį dirvoje. Kita vertus, negalima propaguoti vien tik ekologinio ūkininkavimo – tam, kad būtų užtikrinta geriausia pusiausvyra, reikalingi ir kokybiškai tradiciškai dirbami laukai, kitų ūkininkavimo sistemų, pritaikytų vietinėms sąlygoms, suderinimas.

Popiet vykusioje konferencijoje „Žemos kainos, aukšti standartai – ar tai įmanoma?“ kalbėta apie vartotojų ir ūkininkų poreikių suderinimą, naujausių technologijų, tokių kaip precizinis ūkininkavimas, galimybes tvariai padidinti gamybos apimtis ir sumažinti kaštus. Tačiau konferencijos dalyviams iškilo abejonės, ar šios inovacijos pasieks smulkius ūkius. Žemės ūkio rūmų atstovė pažymėjo, jog neužtenka kalbėti apie technologines inovacijas ir tikėtis, kad jos išspręs žemės ūkio sistemines problemas. „Galbūt šioje konferencijoje turėtų pasisakyti ne tik technologijų gamintojai, bet ir sociologai. Turime kalbėti ne tik apie gamybos, bet ir apie socialines inovacijas – socialinio kapitalo didinimą kaime, naujas bendradarbiavimo, kooperacijos formas. Tik tokiais būdais galime priartinti ir užtikrinti technologinių  inovacijų taikymą ir smulkių ūkininkų ūkiuose. Verslių bendruomenių kūrimas kaime, ūkininkų telkimas kooperuotis, padėtų spręsti ir kitas problemas – pagerintų ūkininkų padėtį maisto grandinėje, palengvintų naujų rinkų paiešką, rinkodaros veiksmus,“ – kalbėjo V. Leščauskaitė.