Skerdenų vertinimo kontrolės sistema užtikrins geresnę kainą, geresnę kokybę ir pasitikėjimą

Lietuvos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) įgyvendindami Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektą, kuriame bendradarbiaudami su Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkais ir žemės ūkio veiklą vykdančiais subjektais (ūkininkais, kooperatyvais, žemės ūkio bendrovėmis ir kt.) rengs nuotolinio skerdenų vertinimo kontrolės sistemą. Projekto idėja kilo iš nuolatinių ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų skundų ir nepasitikėjimo, kad skerdyklose galimai neteisingai įvertinami gyvuliai pagal skerdenas.

„Bendradarbiaudami su mokslininkais ir ūkininkais sugeneravome idėją, kaip išspręsti tarpusavio nepasitikėjimą. Sukursime skerdenų vertinimo kontrolės sistemą, kuri apims skerdenų vertinimo proceso nepriklausomą stebėseną: skerdenų vertinimo postuose bus įrengtos didelės raiškos filmavimo kameros, kurios vaizdą transliuos į saugojimo laikmenas. Parduodamo gyvulio savininkui, kilus abejonėms, kad jo gyvulio skerdenų vertinimas atliktas neobjektyviai, jis galės stebėti vaizdo įrašą, kur bus transliuojama, kaip vertinama skerdena. Tikimės, kad sukurta skerdenų vertinimo kontrolės sistema ir jos praktinis pritaikymas žemės ūkyje padės ūkiams pasiekti didesnę ekonominę ir agroaplinkosauginę naudą. Nuotolinio skerdenų vertinimo kontrolės sistema bus diegiama trijose didžiausią rinkos dalį užimančiose mėsos perdirbimo įmonių skerdyklose, kas užtikrins skerdenų vertinimo skaidrumą ir patikimumą, kuriuo galės įsitikinti patys ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir parduodantys gyvulius. Tie ūkiai, kurie anksčiau parduodavo gyvulį pagal gyvą svorį, galės įvertinti naujos vertinimo sistemos privalumus. Tik 5 proc. didesnė gyvulio supirkimo kaina per metus, šalies gyvulių augintojams pajamas padidintų apie 10 mln. Eur. Tai skatins augintojus orientuotis į produkcijos kokybę ir greičiau pasiekti kitų pažangių šalių lygį, kur kokybiški gyvuliai sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų parduodamų mėsai gyvulių. Ūkyje užauginto gyvulio pardavimas, taikant skerdenų vertės būdą, užtikrintų didesnes pajamas už aukšto įmitimo ir geros kokybės galvijus. Vidutiniškai paskaičiavus gyvulio pardavimo kainą pagal skerdenos vertę (geros išeigos), aukšto raumeningumo ir didesnio svorio galvijus, būtų galima gauti apie 18 proc. didesnę kainą. Tokią naudą ypač pajustų geros kokybės galvijų augintojai, kas paskatintų gerinti auginamų galvijų kokybę“, – sako LR Žemės ūkio rūmų projektų valdymo poskyrio vedėja Laima Buitkienė.

Projektas „Mėsinės produkcijos vertės didinimas“ Nr. 35BV-KK-18-1-06625-PR001 įgyvendinamas pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.