Sprendimas dėl glifosato vis dar nepriimtas

Lapkričio 9 d. Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje buvo svarstomas EK pasiūlymas pratęsti leidimą naudoti glifosatą ES dar penkeriems metams.

Nepaisant to, kad diskusijos šia tema vyksta jau pusantrų metų, ES valstybėms narėms vėl nepavyko susitarti dėl šio herbicido naudojimo. Nepasiekus reikalingos kvalifikuotos daugumos susirinkimo rezultatas buvo „nėra nuomonės”.

Balsavimas dėl penkerių metų leidimo pratęsimo buvo kompromisas, kurį pasiūlė Europos Komisija, nusprendusi per pusę sumažinti savo pradinį dešimties metų licencijos pratęsimo pasiūlymą po to, kai Europos Parlamentas paragino visiškai nutraukti glifosato vartojimą per penkis metus.

Lietuva, kaip ir dar 13 šalių, balsavo už Komisijos pasiūlymą, bet sprendimui priimti to nepakako. Tokiems sprendimas reikia kvalifikuotos balsų daugumos – 55 proc. ES šalių, kurios atstovautų 65 proc. Europos gyventojų. Kai kurios šalys turėjo skirtingą poziciją dėl termino, kuriam laikui reikia pratęsti glifosato naudojimą. Iš 28 ES valstybių narių 14 balsavo už penkerių metų pasiūlymą, įskaitant Čekijos Respubliką, Daniją, Estiją, Airiją, Ispaniją, Nyderlandus, Slovėniją ir Jungtinę Karalystę. Kita vertus, devynios ES valstybės narės – Belgija, Graikija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Malta ir Austrija – balsavo prieš pasiūlymą, o Prancūzija norėjo dar labiau sumažinti pratęsimo terminą. Penkios valstybės narės susilaikė – Vokietija (kur vyksta derybos dėl valdančiosios koalicijos, į kurią įeis Žaliųjų partija), Bulgarija, Lenkija, Portugalija ir Rumunija.

Siekdama rasti išeitį iš aklavietės Komisija pranešė, kad sprendimą bus bandoma priimti iki lapkričio 22 d. Maisto saugos apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas yra Komisijos procedūrinė priemonė, pagal kurią valstybėms narėms suteikiama galimybė surengti antrą diskusiją dėl dar neišspręstų klausimų. Kaip ir nuolatinis komitetas, jį sudaro valstybių atstovai, pirmininkauja Europos Komisija. Jei šiame komitete nebus priimtas joks sprendimas, Komisija turės įgaliojimus priimti sprendimą savo iniciatyva, be Europos vyriausybių palaikymo.

Dabartinė glifosato licencija nustos galioti gruodžio 15 d. Nors ES agentūros teigia, kad glifosatas yra saugus, kai kurios NVO ir aplinkosaugos aktyvistai griežtai prieštarauja, nes Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinė vėžio tyrimų agentūra įvardijo glifosatą kaip „galbūt turintį kancerogeninį poveikį žmonėms”.

Tuo tarpu ūkininkų atstovai teigia, jog teisingai naudojamas glifosatas neturi jokių neigiamų pasekmių. ES ūkininkų ir kooperatyvų organizacija Copa-Cogeca paskelbė savo nusivylimą dėl Komisijos nuolaidžiavimo, vis trumpinant kitos glifosato licencijos laiką. „ES nusisuko nuo savo mokslininkų“ – teigiama Copa-Cogeca pranešime. Copa-Cogeca Generalinis sekretorius Pekka Pesonen sakė: „Europos maisto saugos agentūra (EFSA) ir Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) teigiamai įvertino glifosatą. Mūsų ūkininkai ir žemės ūkio kooperatyvai negali suprasti, kodėl turėtų kilti abejonių dėl pakartotino leidimo naudoti glifosatą visus 15 metų. Neatnaujinus leidimo visam terminui, kyla pavojus ES institucijų ir sprendimų priėmėjų patikimumui „.

„Gaila, kad, vėl nepavykus priimti sprendimo, didėja neapibrėžtumas žemdirbiams. Matėme, jog kai kurios šalys, tokios kaip Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Portugalija, susilaikė dėl 5 metų pasiūlymo, palaikydamos ilgesnį registravimo terminą. Apmaudu, kad sprendimo priėmimas taip užsitęsė, nes ilgalaikės perspektyvos yra labai svarbus veiksnys planuojant žemės ūkio veiklą“, –  sako Lietuvos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Sergejus Fedotovas.

Augalų apsaugos produktai, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, naudojami žemės ūkyje, miškų ūkyje ir ne žemės ūkio paskirties plotuose piktžolėms naikinti. Lietuvoje registruoti 27 tokie augalų apsaugos produktai.