Su mokslo ir žinių diena!

Kai žemdirbiai skaičiuoja nuveiktus darbus ir pildo aruodus nauju derliumi, tartum prinokęs obuolys atrieda ruduo, atnešdamas

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENĄ.

Nuoširdžiai sveikiname mokymo institucijų vadovus, pedagogus ir mokinius

SU NAUJAIS MOKSLO METAIS!

Linkime ištvermės, kantrybės, kūrybingumo, neblėstančios energijos ir atradimo džiaugsmo.

LR žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu pirmininkas Andriejus Stančikas