Su Tarptautine Veterinarijos diena!

Gydytojas gydo žmogų, o veterinaras – žmoniją. Šiandien veterinarijos gydytojui neužtenka vien diagnozuoti ir išgydyti gyvūno ligą. Nuo jo profesionalumo priklauso ne tik gyvūnų sveikata ir gerovė, bet ir maisto produktų sauga, žmonėms ir gyvūnams pavojingų užkrečiamųjų ligų suvaldymas, taigi ir visuomenės sveikata.

Mieli Veterinarai, mylėkite savo profesiją, kasdien iš naujo atraskite jos grožį ir prasmę. Didelių idėjų ir tikėjimo savimi. Su Pasauline veterinarijos diena!

Nuoširdžiai

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus